Den kollektive trafik ser grønt

Igen i år blev den kollektive trafik diskuteret og belyst fra utallige vinkler til Kollektiv Trafik Konferencen den 7.-8. oktober på Comwell Korsør. Et af de helt store fokuspunkter var bæredygtighed og grønne løsninger.

Nynne Bjerre Christensen styrede den politiske debat mellem de tre transportordførere, Thomas Jensen (S), Susanne Zimmer (ALT) og Henning Hyllested (EL).

Nynne Bjerre Christensen styrede den politiske debat mellem de tre transportordførere, Thomas Jensen (S), Susanne Zimmer (ALT) og Henning Hyllested (EL).

Den bæredygtige bølge

Konferencen åbnede med et oplæg fra vores Transportminister, Benny Engelbrecht. Han fortalte om regeringens mål og visioner for den kollektive trafik, med stort fokus på den grønne omstilling. Dette emne var også i fokus, da mandagens moderator, Nynne Bjerre Christensen, styrede debatten mellem de tre transportordførere, Henning Hyllested (EL), Susanne Zimmer (ALT) og Thomas Jensen (S). De diskuterede blandt andet hvordan man bedst får bilister til at skifte bilen ud med den mere CO2-neutrale kollektive trafik.

For at løse dette var transportordførerne enige om at pålideligheden i den offentlige transport skal øges, så folk kan regne med at ankomme til tiden, og at tilgængeligheden skal forbedres, så det bliver nemmere at komme fra A til B. Dertil mente Henning Hyllested og Susanne Zimmer, at billetpriserne på bus, tog og metro skal sænkes, gerne med statsligt tilskud.

Med deltagernes ord

Deltagerantallet på Kollektiv Trafik Konferencen har været stødt stigende de sidste par år, og i år var ingen undtagelse. De mange fremmødte viste stort engagement, og der var masser af debat- og spørgelyst under hele konferencen, hvor der var oplæg for enhver smag:

Winnie Højer, Landechef for Flixbus, tog meget varmt imod Vejdirektoratets oplæg om en ny fjernbusterminal i København. ”Det er meget positivt, at vi langt om længe er kommet så langt, at der ligger konkrete tegninger og planer samt en finansieringsmodel. Det er klart en fordel for vores passagerer og chauffører med en fjernbusterminal i stedet for de nuværende forhold på Ingerslevsgade”, forklarer hun. ”Det er også dejligt at se, at bæredygtighed i år er så tydeligt på dagsordenen med blandt andet oplæg fra Klimarådet.”

Oliver Klanert, der arbejder med borgerinddragelse i Center for Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune, var med på Kollektiv Trafik Konferencen for sjette gang. ”Jeg synes, at årets konference havde nogle spændende fokusområder og et højt fagligt niveau. Specielt har jeg fået meget ud af de oplæg, der handlede om udviklingen indenfor MaaS (Mobility-as-a-Service), og så er konferencen et godt forum til at pleje og udvide mit professionelle netværk”, uddyber Oliver Klanert.

KØN OG TRANSPOT - Hvad er problemet?

0.jpg

Kvinder kan ikke parallelparkere. Det er én af de gængse fordomme, som ofte bliver hevet frem når snakken falder på køn og transport. Så griner nogle lidt i skægget, mens andre bliver fornærmede. Men, hvis vi graver et spadestik dybere, viser der sig nogle strukturelle problemstillinger indenfor transportbranchen, som skaber reelle udfordringer for ligestillingen mellem forskellige grupper i samfundet – blandt andet mellem kønnene.

Dette emne var udgangspunktet da TØF bød indenfor til gå-hjem-møde om ’Transportøkonomi i et feministisk perspektiv’. Til at belyse emnet var blandt andet forskerne Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard fra Sociologisk institut på Københavns Universitet inviteret.  

”Der er statistisk belæg for, at der er langt flere mænd end kvinder ansat i transportbranchen – Både til lands til vands og i luften”, forklarer Hilda Rømer Christensen. Hun påpeger, at det samme gælder indenfor politik, og fremhæver at der siden 1945 kun har været 23 kvindelige transportministre i Europa, mod 245 mandlige. Et af problemerne ved denne tendens opstår, da forskning ligeledes peger på at kvinder og mænd generelt har forskellige transportmønstre til hverdag. ”Kvinder anvender statistisk set oftere offentlige transportmidler, cykel eller transporterer sig til fods, mens mænd oftere kører bil”, forklarer Hilda Rømer Christensen. Da vi som udgangspunkt ser verden fra vores eget ståsted, kan der på den baggrund ske en skævvridning af prioriteterne når vi designer vores transportsystem. Vil der eksempelvis være tendens til at få repareret en slidt vej fremfor at sørge for gode cykelstier, hvis det fortrinsvis er mænd der sidder med magten til at beslutte hvad pengene skal bruge til?

Ikke at det ene per se er bedre end det andet, men der er måske en fare for at overse nogle vigtige prioriteringer, hvis ikke både mænd og kvinder bliver taget med på råd i planlægningen af vores transportsystem?

Et mineret felt med mange gråzoner

Emnet ”Transportøkonomi fra et feministisk perspektiv” blev også belyst af tre praktikere: Marianne Weinreich fra Rambøll, Helle Rasmussen fra Dansk Vejforening og Annette Kayser fra Københavns Kommune. De bragte alle nogle spændende perspektiver på banen.

Marianne Weinreich påpegede blandt andet, at den gennemsnitlige mand ofte ender med at være målestok for design af byrummet, samt design af køretøjer. Kvinder er således mere sårbare i forbindelse med trafikuheld idet biler er designet til at tilgodese mænds størrelse og vægt.

Hilda Rømer Christensen fremhævede, at disse perspektiver ikke peger fingre ad den enkelte mand. I stedet skal diskrimination og uligestilling forstås som institutionaliseret og systematisk – Noget den enkelte ikke er herre over, men i stedet bliver ”kodet” til af det samfund vi lever i. I den bedste af alle verdner vil vores transportsystem tilgodese alle befolkningsgrupper – Børn, ældre, unge, forældre, handicappede og børn – bare for at nævne nogle. Og midlet til at nå dette mål er ifølge de to forskere at stille spørgsmål og udfordre de gængse forståelser i transportsektoren.

Endnu en vellykket Fremtidens Transport konference

Mandag den 28. januar afholdte TØF i samarbejde med IDA, DI Transport, Danske Regioner, ITS Danmark og KL en spændende konference med klimaet i fokus. De over 155 fremmødte deltagere fik et fint overblik over regeringens klimaudspil, de alternative drivmidler samt et bredt syn på flere forskellige transportmidler både til vands, til lands og i luften.

Niels Buus Kristensen, Klimarådet, kunne fortælle at masterplanen for at omlægge trafikken var god, men alt for fokuseret på busser og lastbiler frem for personbilerne som i virkeligheden er den store synder. Overraskende nok gjorde Henrik Gudmundsson, CONCITO, deltagerne opmærksomme på at regeringens udspil om luftfart ikke nævner klimaet, og at regeringens klimaudspil omvendt heller ikke nævner luftfart, hvilket synes at overraske mange og ved udsagnet blev der også spredt en, måske lidt foruroligende, latter. På de positive sider kunne Claus Klitholm, Rambøll, fortælle om de store fordele som det lokale miljø kan få ved at ændre færgedriften til el. Alene i København vurderes det at dette vil kunne formindske partikelforureningen med 66% ved at omlægge de 5-6 havnebusser til el – hvilket cirka svarer til omkring 100 almindelige bybussers forurening.

Eftermiddagen bød på inddelte sessioner, hvor deltagerne kunne høre om ”IT/ITS”, ”Adfærd” og ”Drivmidler”. Sidstnævnte var det store trækplaster med fyldt lokale, da dagens tema var klima.

Dagen blev afsluttet med en paneldebat med Rasmus Nordqvist, Alternativet, Carsten Kissmeyer, Formand for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling, Michael Svane, DI, Thomas Damkjær Petersen, IDA, Niels Buus Kristensen, Klimarådet og Transportøkonomisk Institut, Hanna Villadsen, RUC og Henrik Gudmundsson, CONCITO.  

TØF takker alle partnere, moderatere og ikke mindst deltagere for en fremragende dag, og vi glæder os til at se jer igen til vores kommende arrangementer i 2019.

Året er skudt i gang i TØF

TØF skød i går 2019 i gang med et fantastisk arrangement: Masterplan nu! -Investeringer i Infrastruktur – fra Romertidens projekter til varig vækst bestående af interessante oplæg fra Carl-Johan Dalgaard, Jens Hauch, Michael Svane, Dennis Lange, Christian Ege, Mogens Therkelsen. Efterfølgende havde vi besøg af et politikerpanel bestående af Kim Christiansen (DF), Andreas Steenberg (RV) og Henning Hyllested (EL), der lagde op til en aktiv debat styret af moderator Anders Hundahl.

Se en stemningsvideo fra dagen her.

Var du på venteliste og ønsker at se præsentationerne, eller som deltager vil gense dem, kan du finde dem på www.toef.dk/tidligere-arrangementer/

Kollektiv Trafik Konference 2018

Endnu en Kollektiv Trafik Konference veloverstået og der sendes en stor tak til alle talere der kunne bidrage med mange spændende emner samt de mange deltagere ved dettes år konference i Korsør.

 Som afrunding på konferencen blev Forskningsprisen uddelt, som i år havde fokus på forskning og videnskabeligt arbejde inden for bustrafik. Prisen gik til Jesper Blafoss Ingvardson, fra DTU der fik prisen på baggrund af hans ph.d.-afhandling hvor komiteen især lagde vægt på han artikel Implementation of Bus Rapid Transit in Copenhagen hvori videnskaben kan anvendes i praksis. Prisen ledsages desuden af et legat på 20.000 danske kroner.

JBI DTU vinder.png

Vi i TØF kan endnu engang være stolte over en vellykket og interessant konference og vi glæder os til næste år!

Passagerpulsens pris på Kollektiv Trafik Konference

Prisuddeling ved Kollektiv Trafik Konference

Et af punkterne på førstedagens program til Kollektiv Trafik Konference var uddelingen af Passagerpulsens kundeservicepris. Prisenerne går til de virksomheder der klarer kundeservicen bedst på henholdsvis telefon og web samt en overordnet vinder på begge områder. Som noget nyt har Passagerpulsen også valg at tilføje en innovationspris den til virksomhed der har fået den bedste nye idé.

Fokus i undersøgelsen har som nævnt ligget på telefon og online kundeservice. Der er blevet testet 14 forskellige selskaber med 20 forskellige problemstillinger fordelt over 30 henvendelser via telefon eller på virksomheden hjemmeside.

Vinderen af kategorien ”Telefoniske kundeservicepris” blev Arriva Tog, og med på vejen fik de især ros for kort ventetid, god afdækning af passagernes behov, venligt og imødekommende personale samt en stor viden og egenskab til at afslutte sagen på et enkelt opkald.  

Prisen i kategorien ”Online kundeservicepris” gik til DOT, Din Offentlige Transport, som var blevet valgt på baggrund af en god og overskuelig hjemmeside der gav et stærk indtryk af at tage sig godt af passagerne.

Den samlede vinder af begge kategorier blev også DOT, der tilmed kunne fortælle at de i 2019 forventer at have en ny og endnu bedre hjemmeside klar.

Den nye pris, Initiativprisen, skulle gå til den virksomhed der i 2017 havde skabt det bedste initiativ og som et ekstra krav skulle dette også kunne kopieres til andre virksomheder.

En passagerjury havde først udvalgt de 3 virksomheder med de bedste initiativer og derefter blev det lagt ud til en offentlig afstemning hos Passagerpulsen hvor over 900 stemte på deres favorit.

Vinderen af Initiativprisen blev Midttrafik med deres app Midttrafik Live, som kort fortalt giver passagerne mulighed for at se deres bus på et live kort og derved kunne følge bustrafikken i tilfælde af eksempelvis forsinkelser. App’en har været til stor glæde for passagerne og ligeledes for Midttrafik der fortalte at antallet af kundehenvendelser angående forsinkelser var faldet enormt efter app’ens opstart.

Stort tillykke til alle vinderne!

Passagerpulspris3.png

Uddannelses- og Forskningsministeriet siger ja til Transportens Innovationsnetværk

Transportens Innovationsnetværk (TINV) fortsætter sit virke som transport- og logistikerhvervets nationale videnbrobygger for både sø og land. Transportens Innovationsnetværk er blandt de 17 nationale innovationsnetværksoperatører, der er blevet udvalgt af Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2019 - 2020.

Det danske transport- og logistikerhverv står overfor mange muligheder, som nogen nok fristes mere til at kalde væsentlige udfordringer. Overskrifterne er bæredygtighed og miljø, digitalisering og ikke mindst trængsel på vejene. Det er derfor nødvendigt at sætte både ny teknologi, nye systemer og forretningsudvikling på dagsorden, og det er TINV er godt redskab til, fastslår TINV’s bestyrelsesformand adm. direktør Erik Østergaard, som derfor er glad for, at netværket har opnået støtte i den kommende 2-årige periode.

I TINV har vi samlet både sø og land, hvilket er helt unikt. Der er emner, vi tager op særskilt og det vil vi fortsætte med, men det giver god mening at se på hele transport- og logistikkæden. Som eksempel kan nævnes de digitale muligheder, om det så vedrører block chain eller AR til undervisning, fortæller Mikkel Navarro Hansen, der er adm. direktør i det maritime netværk Maritime Development Center (MDC) og ansøger af innovationsnetværket. Partnerskabet består herudover af Teknologisk Institut, FORCE Technology, DTU, AAU, SDU, CBS og Transportøkonomisk Forening (TØF). Hertil er der indgået en lang række samarbejdsaftaler med netværk og organisationer, som vi ser frem til at forsætte arbejdet med.

De seneste års erfaringer og samarbejde mellem TINV og dets medlemmer har vist vigtigheden af at kunne skabe ny viden ved at samle, dele og lære af viden fra forskellige faglige og forskningstunge områder både mellem sektorer og mellem temaer, fortæller sekretariatsleder Lone Reppien Thomsen. I de kommende år vil vi fortsætte dette agile arbejde. Ud af netværket på ca. 900 medlemmer er der en gruppe virksomheder og personer, der lægger mange kræfter i projektdeltagelse eller i styregrupper, og i det hele taget er med til at sikre aktualitet af de emner, der tages op i TINV, ligesom de er med til at skabe en positiv tilgang til forandring, hvilket vi ser netop kan være en udfordring i små og mellemstore virksomheder. Der er potentiale for mere innovation i erhvervet – og det ser vi frem til at understøtte.

Om Innovationsnetværk:

Innovationsnetværkene er landsdækkende platforme som understøtter relationer, dialog og aktiviteter mellem virksomheder og videninstitutioner.

Innovationsnetværkene bygger bro mellem nyeste forskningsbaserede viden og danske virksomheders behov inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings-og erhvervsmæssige styrkepositioner.

Gennem aktiviteter som videnspredning og kompetenceudvikling, matchmaking, samarbejdsprojekter og internationale aktiviteter understøtter innovationsnetværkene en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

-Kilde: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/klynger-og-innovationsnetvaerk/innovationsnetvaerk/17-innovationsnetvaerk-for-fremtiden

En veloverstået Godstransportkonference

Torsdag den 8. juni 2017 afholdte TØF sin årlige Godstransportkonference hos Danske Rederier. Dagen blev startet af en velkomst fra bestyrelsesmedlem Jacob K. Clasen hvor han introducerede dagens første speaker Senior Director Thomas Bagge fra Maersk, som snakkede om Hvordan Maersk arbejder med at skabe en digital kundeoplevelse. Efterfølgende blev der fortalt om Designing digital futures af Programme Director, Christian Villum fra Dansk Design Center. Efter en kort pause gik vi i gang med vores to udenlandske speakere henholdsvis Partner Dennis Kögeböhn fra Hamburg Port Consulting som fortalte om Terminal Automation og Transport Analyst Daniel Veryard fraInternational Transport Forum, OECD som kom ind på Driverless Trucks Transition. Den sidste halvdel af dagen blev hjulpet på vej af bestyrelsesmedlem Poul Bruun, som ordstyre, hvor vi startede med at høre Business Development Manager Kenneth Sandgaard fra FREJA Transport & Logistics A/S fortælle om Freja’s digitale transformation, Cheføkonom Martin Kyed fra IDA kom rundt om Fremtidens Transport giver trafiksikkerhed, tidsgevinster og SØK-gevinster efterfulgt af Salgsdirektør Anton Freiesleben, Scania Danmark A/S og Chefkonsulent Michael Henriques, MOE-Tetraplan & Transport DTU oplæg om Platooning. Inden TØFs formand Anders Hundahl rundende af blev der kort fortalt om ITS World Congress, Copenhagen 2018 af Mads Gaml fra Københavns Kommune.

Vi i TØF er meget tilfredse med en vellykket konference med interessante oplæg.

Nye vinde i TØF

Michael Svane giver posten videre til TØFs nye formand Anders Hundahl

Michael Svane giver posten videre til TØFs nye formand Anders Hundahl

Til den årlige generalforsamling i TØF afholdt d. 23. maj 2017 trådte vores mangeårige formand Michael Svane tilbage og gav pladsen videre til Anders Hundahl fra Asfaltindustrien, som allerede er en del af bestyrelsen. Michael Svane fratræder efter 10 år som formand hos TØF og endnu flere som en del af bestyrelsen. Udover Michael fratrådte TØFs bestyrelses grand old man, Uffe Jacobsen, ligeledes efter mange års trofast tjeneste i TØFs bestyrelse. 

De nye kræfter i bestyrelsen er seniorchefkonsulent Annette Christensen fra DI Infrastruktur, samt seniorkonsulent Morten Brønnum Andersen fra Trafikselskaberne.

Udover udskiftningen i bestyrelsen har TØF også sagt farvel til sin trofaste koordinater igennem mange år, Karen Boyd. Karen stoppede hos TØF den 30. april 2017 og er nu startet hos Ramböll. TØFs nye koordinator er Ida Leth.