Kollektiv Trafik Konference 2018

Endnu en Kollektiv Trafik Konference veloverstået og der sendes en stor tak til alle talere der kunne bidrage med mange spændende emner samt de mange deltagere ved dettes år konference i Korsør.

 Som afrunding på konferencen blev Forskningsprisen uddelt, som i år havde fokus på forskning og videnskabeligt arbejde inden for bustrafik. Prisen gik til Jesper Blafoss Ingvardson, fra DTU der fik prisen på baggrund af hans ph.d.-afhandling hvor komiteen især lagde vægt på han artikel Implementation of Bus Rapid Transit in Copenhagen hvori videnskaben kan anvendes i praksis. Prisen ledsages desuden af et legat på 20.000 danske kroner.

JBI DTU vinder.png

Vi i TØF kan endnu engang være stolte over en vellykket og interessant konference og vi glæder os til næste år!

Passagerpulsens pris på Kollektiv Trafik Konference

Prisuddeling ved Kollektiv Trafik Konference

Et af punkterne på førstedagens program til Kollektiv Trafik Konference var uddelingen af Passagerpulsens kundeservicepris. Prisenerne går til de virksomheder der klarer kundeservicen bedst på henholdsvis telefon og web samt en overordnet vinder på begge områder. Som noget nyt har Passagerpulsen også valg at tilføje en innovationspris den til virksomhed der har fået den bedste nye idé.

Fokus i undersøgelsen har som nævnt ligget på telefon og online kundeservice. Der er blevet testet 14 forskellige selskaber med 20 forskellige problemstillinger fordelt over 30 henvendelser via telefon eller på virksomheden hjemmeside.

Vinderen af kategorien ”Telefoniske kundeservicepris” blev Arriva Tog, og med på vejen fik de især ros for kort ventetid, god afdækning af passagernes behov, venligt og imødekommende personale samt en stor viden og egenskab til at afslutte sagen på et enkelt opkald.  

Prisen i kategorien ”Online kundeservicepris” gik til DOT, Din Offentlige Transport, som var blevet valgt på baggrund af en god og overskuelig hjemmeside der gav et stærk indtryk af at tage sig godt af passagerne.

Den samlede vinder af begge kategorier blev også DOT, der tilmed kunne fortælle at de i 2019 forventer at have en ny og endnu bedre hjemmeside klar.

Den nye pris, Initiativprisen, skulle gå til den virksomhed der i 2017 havde skabt det bedste initiativ og som et ekstra krav skulle dette også kunne kopieres til andre virksomheder.

En passagerjury havde først udvalgt de 3 virksomheder med de bedste initiativer og derefter blev det lagt ud til en offentlig afstemning hos Passagerpulsen hvor over 900 stemte på deres favorit.

Vinderen af Initiativprisen blev Midttrafik med deres app Midttrafik Live, som kort fortalt giver passagerne mulighed for at se deres bus på et live kort og derved kunne følge bustrafikken i tilfælde af eksempelvis forsinkelser. App’en har været til stor glæde for passagerne og ligeledes for Midttrafik der fortalte at antallet af kundehenvendelser angående forsinkelser var faldet enormt efter app’ens opstart.

Stort tillykke til alle vinderne!

Passagerpulspris3.png

Uddannelses- og Forskningsministeriet siger ja til Transportens Innovationsnetværk

Transportens Innovationsnetværk (TINV) fortsætter sit virke som transport- og logistikerhvervets nationale videnbrobygger for både sø og land. Transportens Innovationsnetværk er blandt de 17 nationale innovationsnetværksoperatører, der er blevet udvalgt af Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2019 - 2020.

Det danske transport- og logistikerhverv står overfor mange muligheder, som nogen nok fristes mere til at kalde væsentlige udfordringer. Overskrifterne er bæredygtighed og miljø, digitalisering og ikke mindst trængsel på vejene. Det er derfor nødvendigt at sætte både ny teknologi, nye systemer og forretningsudvikling på dagsorden, og det er TINV er godt redskab til, fastslår TINV’s bestyrelsesformand adm. direktør Erik Østergaard, som derfor er glad for, at netværket har opnået støtte i den kommende 2-årige periode.

I TINV har vi samlet både sø og land, hvilket er helt unikt. Der er emner, vi tager op særskilt og det vil vi fortsætte med, men det giver god mening at se på hele transport- og logistikkæden. Som eksempel kan nævnes de digitale muligheder, om det så vedrører block chain eller AR til undervisning, fortæller Mikkel Navarro Hansen, der er adm. direktør i det maritime netværk Maritime Development Center (MDC) og ansøger af innovationsnetværket. Partnerskabet består herudover af Teknologisk Institut, FORCE Technology, DTU, AAU, SDU, CBS og Transportøkonomisk Forening (TØF). Hertil er der indgået en lang række samarbejdsaftaler med netværk og organisationer, som vi ser frem til at forsætte arbejdet med.

De seneste års erfaringer og samarbejde mellem TINV og dets medlemmer har vist vigtigheden af at kunne skabe ny viden ved at samle, dele og lære af viden fra forskellige faglige og forskningstunge områder både mellem sektorer og mellem temaer, fortæller sekretariatsleder Lone Reppien Thomsen. I de kommende år vil vi fortsætte dette agile arbejde. Ud af netværket på ca. 900 medlemmer er der en gruppe virksomheder og personer, der lægger mange kræfter i projektdeltagelse eller i styregrupper, og i det hele taget er med til at sikre aktualitet af de emner, der tages op i TINV, ligesom de er med til at skabe en positiv tilgang til forandring, hvilket vi ser netop kan være en udfordring i små og mellemstore virksomheder. Der er potentiale for mere innovation i erhvervet – og det ser vi frem til at understøtte.

Om Innovationsnetværk:

Innovationsnetværkene er landsdækkende platforme som understøtter relationer, dialog og aktiviteter mellem virksomheder og videninstitutioner.

Innovationsnetværkene bygger bro mellem nyeste forskningsbaserede viden og danske virksomheders behov inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings-og erhvervsmæssige styrkepositioner.

Gennem aktiviteter som videnspredning og kompetenceudvikling, matchmaking, samarbejdsprojekter og internationale aktiviteter understøtter innovationsnetværkene en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

-Kilde: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/klynger-og-innovationsnetvaerk/innovationsnetvaerk/17-innovationsnetvaerk-for-fremtiden

En veloverstået Godstransportkonference

Torsdag den 8. juni 2017 afholdte TØF sin årlige Godstransportkonference hos Danske Rederier. Dagen blev startet af en velkomst fra bestyrelsesmedlem Jacob K. Clasen hvor han introducerede dagens første speaker Senior Director Thomas Bagge fra Maersk, som snakkede om Hvordan Maersk arbejder med at skabe en digital kundeoplevelse. Efterfølgende blev der fortalt om Designing digital futures af Programme Director, Christian Villum fra Dansk Design Center. Efter en kort pause gik vi i gang med vores to udenlandske speakere henholdsvis Partner Dennis Kögeböhn fra Hamburg Port Consulting som fortalte om Terminal Automation og Transport Analyst Daniel Veryard fraInternational Transport Forum, OECD som kom ind på Driverless Trucks Transition. Den sidste halvdel af dagen blev hjulpet på vej af bestyrelsesmedlem Poul Bruun, som ordstyre, hvor vi startede med at høre Business Development Manager Kenneth Sandgaard fra FREJA Transport & Logistics A/S fortælle om Freja’s digitale transformation, Cheføkonom Martin Kyed fra IDA kom rundt om Fremtidens Transport giver trafiksikkerhed, tidsgevinster og SØK-gevinster efterfulgt af Salgsdirektør Anton Freiesleben, Scania Danmark A/S og Chefkonsulent Michael Henriques, MOE-Tetraplan & Transport DTU oplæg om Platooning. Inden TØFs formand Anders Hundahl rundende af blev der kort fortalt om ITS World Congress, Copenhagen 2018 af Mads Gaml fra Københavns Kommune.

Vi i TØF er meget tilfredse med en vellykket konference med interessante oplæg.

Nye vinde i TØF

 Michael Svane giver posten videre til TØFs nye formand Anders Hundahl

Michael Svane giver posten videre til TØFs nye formand Anders Hundahl

Til den årlige generalforsamling i TØF afholdt d. 23. maj 2017 trådte vores mangeårige formand Michael Svane tilbage og gav pladsen videre til Anders Hundahl fra Asfaltindustrien, som allerede er en del af bestyrelsen. Michael Svane fratræder efter 10 år som formand hos TØF og endnu flere som en del af bestyrelsen. Udover Michael fratrådte TØFs bestyrelses grand old man, Uffe Jacobsen, ligeledes efter mange års trofast tjeneste i TØFs bestyrelse. 

De nye kræfter i bestyrelsen er seniorchefkonsulent Annette Christensen fra DI Infrastruktur, samt seniorkonsulent Morten Brønnum Andersen fra Trafikselskaberne.

Udover udskiftningen i bestyrelsen har TØF også sagt farvel til sin trofaste koordinater igennem mange år, Karen Boyd. Karen stoppede hos TØF den 30. april 2017 og er nu startet hos Ramböll. TØFs nye koordinator er Ida Leth.