Uddannelses- og Forskningsministeriet siger ja til Transportens Innovationsnetværk

Transportens Innovationsnetværk (TINV) fortsætter sit virke som transport- og logistikerhvervets nationale videnbrobygger for både sø og land. Transportens Innovationsnetværk er blandt de 17 nationale innovationsnetværksoperatører, der er blevet udvalgt af Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2019 - 2020.

Det danske transport- og logistikerhverv står overfor mange muligheder, som nogen nok fristes mere til at kalde væsentlige udfordringer. Overskrifterne er bæredygtighed og miljø, digitalisering og ikke mindst trængsel på vejene. Det er derfor nødvendigt at sætte både ny teknologi, nye systemer og forretningsudvikling på dagsorden, og det er TINV er godt redskab til, fastslår TINV’s bestyrelsesformand adm. direktør Erik Østergaard, som derfor er glad for, at netværket har opnået støtte i den kommende 2-årige periode.

I TINV har vi samlet både sø og land, hvilket er helt unikt. Der er emner, vi tager op særskilt og det vil vi fortsætte med, men det giver god mening at se på hele transport- og logistikkæden. Som eksempel kan nævnes de digitale muligheder, om det så vedrører block chain eller AR til undervisning, fortæller Mikkel Navarro Hansen, der er adm. direktør i det maritime netværk Maritime Development Center (MDC) og ansøger af innovationsnetværket. Partnerskabet består herudover af Teknologisk Institut, FORCE Technology, DTU, AAU, SDU, CBS og Transportøkonomisk Forening (TØF). Hertil er der indgået en lang række samarbejdsaftaler med netværk og organisationer, som vi ser frem til at forsætte arbejdet med.

De seneste års erfaringer og samarbejde mellem TINV og dets medlemmer har vist vigtigheden af at kunne skabe ny viden ved at samle, dele og lære af viden fra forskellige faglige og forskningstunge områder både mellem sektorer og mellem temaer, fortæller sekretariatsleder Lone Reppien Thomsen. I de kommende år vil vi fortsætte dette agile arbejde. Ud af netværket på ca. 900 medlemmer er der en gruppe virksomheder og personer, der lægger mange kræfter i projektdeltagelse eller i styregrupper, og i det hele taget er med til at sikre aktualitet af de emner, der tages op i TINV, ligesom de er med til at skabe en positiv tilgang til forandring, hvilket vi ser netop kan være en udfordring i små og mellemstore virksomheder. Der er potentiale for mere innovation i erhvervet – og det ser vi frem til at understøtte.

Om Innovationsnetværk:

Innovationsnetværkene er landsdækkende platforme som understøtter relationer, dialog og aktiviteter mellem virksomheder og videninstitutioner.

Innovationsnetværkene bygger bro mellem nyeste forskningsbaserede viden og danske virksomheders behov inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings-og erhvervsmæssige styrkepositioner.

Gennem aktiviteter som videnspredning og kompetenceudvikling, matchmaking, samarbejdsprojekter og internationale aktiviteter understøtter innovationsnetværkene en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

-Kilde: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/klynger-og-innovationsnetvaerk/innovationsnetvaerk/17-innovationsnetvaerk-for-fremtiden