TOEF_Final_div_versioner-5 kopi.png

TØF's formål

TØF - Transportøkonomisk Forening - er en uafhængig forening, der på tværs af transport-formerne er et fagligt forum - hvor viden, erfaringer og ledelsesmæssige kompetencer udveksles og formidles inden for transportpolitik, logistik og værdikæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse.

TØF har siden stiftelsen i 1969 opnået en central placering som debatforum og dagsordensætter af en kvalificeret debat inden for transportens univers.

TØF's faglige og politiske områder omfatter:
 

  • Persontrafik bil, bus, bane, fly, taxi, lette transportmidler, cykel og gang

  • Godstransport vej, bane, søfart, luftfart, lokal distribution

  • Logistik supply chain, intern transport & lager, logistikkoncepter

  • Infrastruktur veje, jernbaner, passager- og godsterminaler, havne, lufthavne, IT

  • Trafikpolitik Folketingets, ministeriernes, regionernes, kommunernes og EU's håndtering af trafik, transport & logistik

 

Adresse:
Transportøkonomisk Forening - TØF
Amaliegade 33B, 2. sal
1256 København K
CVR: 8127 8210

Medarbejdere:
Koordinator Ida Leth il@toef.dk / 2594 2236
Administrativ Koordinator Nanna Marie Lyngmann nl@toef.dk / 3057 4001
Sekretariatsleder Mikkel Hansen mh@mdc.center / 2261 9448

Faglige konsulenter


Revisorer
Buus Jensen