TØF - Transportøkonomisk Forening - er en uafhængig forening, der på tværs af transport-formerne er et fagligt forum - hvor viden, erfaringer og ledelsesmæssige kompetencer udveksles og formidles inden for transportpolitik, logistik og værdikæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse.

TØF har siden stiftelsen i 1969 opnået en central placering som debatforum og dagsordensætter af en kvalificeret debat inden for transportens univers.

Medlemsfordele
Et medlemskab af TØF giver adgang til en række medlemsgoder:

 • Information om konferencer arrangeret af TØF

 • Mulighed for deltagelse i TØF's møder

 • Rabat på deltagelse i TØF's konferencer og arrangementer

 • Mulighed for at se indlægsholdernes præsentationer fra afholdte konferencer

 • Stemmeret på TØF's generalforsamling

Medlemskreds
TØF har ca. 1200 medlemmer, som dækker hele transportsektoren:

 • Statslige, regionale og kommunale organisationer og myndigheder

 • Transporterhvervets brancheorgansationer

 • Transportoperatører, land-, sø-, lufttransport og -trafik

 • Virksomheder indenfor lager, distribution og logistik

 • Leverandører til transportsektoren - land-, sø- og lufttransport

 • Rejsearrangører og andre transportformidlere

 • Transportforskere, konsulenter og rådgivere

 • Politikere og andre interesserede enkeltpersoner

Kommercielle aktiviteter til gavn for enkeltvirksomheder falder ifølge TØF's vedtægter uden for foreningens formål.

Generalforsamling
TØF's generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Nyhedsbrev
Udsendes løbende for at orientere om TØF's konferencer og arrangementer.

Kontingent
Årskontingentet opkræves i juni måned.

Kontingentsatser:

Lille firmamedlem / op til 5 medarbejdere
kr. 2500 + moms

Stort firmamedlem/ ubegrænset antal medarbejdere
kr. 9500 + moms

Personligt medlem
kr. 500 + moms

Pensionister
kr. 200 + moms

Studerende
kr. 100 + moms


Firmamedlemskab findes i to forskellige udgaver. En udgave til kr. 2500 giver ret til, at op til 5 medarbejdere i firmaet noteres på navn i TØF's medlemsregister. Den anden udgave til kr. 9500 giver ret til, at et ubegrænset antal medarbejdere kan noteres i TØF's medlemsregister, og få del i TØF's medlemsgoder.
 

Navn *
Navn
Addresse
Addresse
Medlemsskabs type *
Jeg accepterer, at enhver oplysning afgivet ved indmeldelse i TØF registreres. Blandt andet registreres følgende: Firmanavn, navn, adresse, telefonnummer, e-mail. Oplysninger slettes ikke, men kan opdateres, så længe medlemskabet består. Ved udmedelse eller anden form for medlemsophør slettes alle oplysninger, der ikke kræves opbevaret af hensyn til lovgivningen. *
TØF's mailservice
TØF
's mailservice, åben for både medlemmer og ikke-medlemmer, gør det muligt at modtage nyheder fra TØF pr. mail, bl.a. med oplysninger om kommende TØF-konferencer.