Denne databeskyttelsespolitik vedrører Transportøkonomisk Forening (herefter TØF) håndtering og behandling af personoplysninger. ”Personoplysninger” omfatter oplysninger om en identificeret eller en identificerbar person.

TØF er underlagt persondataloven. Vi gør brug af et højt beskyttelsesniveau og behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for fortrolighed.

Personoplysninger registreret hos TØF behandles via IT-systemer, herunder computere, som kun medarbejdere hos TØF har adgang til. Computerne er endvidere placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

TØF forbeholder sig retten til at opdatere databeskyttelsespolitikken. Det vil altid være den senest opdaterede og gældende version, der findes her på hjemmesiden.

Nedestående omhandler specifikt behandling og håndtering af oplysninger i forbindelse med en persons udfyldelse af medlemsformular og dermed tilmelder sig TØFs nyhedsbrev.

Når en person udfylder medlemsformularen bliver de indtastede oplysninger sendt sikkert via internettet til vores servere. Vi gør opmærksom på, at de eneste personoplysninger, der er obligatoriske, er:

  • Fornavn
  • Efternavn
  • E-mailadresse
  • Arbejdsplads
  • Firmainformationer

Hvem har adgang til disse oplysninger?
TØF-personale, der håndterer dine oplysninger i forbindelse med at yde den aftalte service til dig. TØF er underlagt databeskyttelsesloven, herunder tavshedspligt, og håndterer personoplysninger i overensstemmelse hermed. TØF-personalet modtager desuden undervisning i overholdelse af reglerne om databeskyttelse.

Når et firma / persons profil er blevet produceret, er det kun profilmodtageren selv og TØF-medarbejdere, der har adgang til profilen.

En TØF-medarbejder kan dele oplysninger fra firmaets / personprofilen med de øvrige medlemmer efter aftale. I sidste ende er det altid selskabets / personens eget valg.