Formål
Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning give gaver, herunder "TØF-prisen", som en særlig anerkendelse til en person, organisation, institution eller virksomhed, der har gjort en særlig indsats inden for transport- eller logistikområdet.
TØF-prisen er uddelt siden 1975.MODTAGERE AF TØF-PRISEN (1980 - )

2012 Varde Kommune

2009 Trafikdage i Aalborg

2002 Jørgen Hammer

2000 Kim Johansen

1997 Kent Bentzen

1996 Ole Wessung og Morten Sadolin

1994 Rederiet A.P. Møller / Maersk Line

1992 Royal Arctic Line A/S samt Grønlands Hjemmestyre og Rederiet J. Lauritzen A/S

1991 Direktør K.E. Christesen

1990 LEGO Gruppen

1989 Underdirektør Christen Brock, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service

1988 Grønlandsfly A/S, Nuuk

1987 Ingeniør Flemming Sommer, Dansk Standardiseringsråd

1986 Det Danske Toldvæsen

1985 Lektor, civilingeniør HD Uffe Thorsteinsson (DTH)

1984 Århus Havn

1983 DSB/Elsam (kultransporter)

1982 Direktør Tonny Dalhøj Paulsen, United Shipping Agencies A/S

1981 HT/Laboratoriet for Energiteknik (hybridbus)

1980 Direktør Helge Jensen, DFDS


Motiveringer i uddrag

2002 Jørgen Hammer
(Årskonferencen om regional og lokal kollektiv trafik, 1. oktober 2002 i Korsør)
" - Med boblende fantasi, utrættelig energi og diplomatisk snilde har Jørgen Hammer gjort Bornholms kollektive trafik til et arbejdende laboratorium for nye ideer til inspiration for resten af Danmark og det øvrige Skandinavien.
Med beskedne ressourcer har Jørgen Hammer forstået at markedsføre BAT og BAT's initiativer, så trafikselskabet er blevet en sporhund for branchen og kendt af enhver på Bornholm."

2000 Kim Johansen
(Godskonferencen 2000, 26. januar, Nyborg)
"... som anerkendelse af hans positive inspiration til den danske transportbranche. Kim Johansen har i kraft af sin store viden om og interesse for transport medvirket til udvikling af nye koncepter til gavn for transport-erhvervet og til gavn for trafiksikkerheden. Herudover har Kim Johansen gennem klare holdninger samt åben kommunikation bidraget positivt til nye samarbejdsformer, til effektive logistiske løsninger og til erhvervets image."

1997 Kent Bentzen
(Godskonferencen, januar 1997, Nyborg)
"... som anerkendelse af hans mangeårige utrættelige indsats for etableringen af neutrale transportcentre i Aalborg, i Danmark og i Europa. Kent Bentzen har ydermere taget mange initiativer, der har skabt værdifuld kontakt mellem Danmark og EU-administrationen i Bruxelles. Herudover har Kent Bentzen taget en lang række initiativer inden for godstransport, specielt omkring multimodal transport."

1996 Ole Wessung og Morten Sadolin
(Årskonferencen om regional og lokal kollektiv trafik, 1. oktober 1996, Korsør)
"... som anerkendelse for deres grundlæggende ide om BYCYKLEN i Danmark og deres vedholdende arbejde og indsats for at få systemet til at fungere på en permanent basis."

1994 Rederiet A.P. Møller /Maersk Line
(TØF's 25 års jubilæumsfest, 27. april 1994 på Gl. Dok, København)
"... som en anerkendelse af et lederskab, der har placeret rederiet i forreste række i verden. Virksomheden har gennem en utrættelig og dygtig indsats opbygget et verdensomspændende transportsystem, der har skabt respekt - og dermed været med til at skabe respekt om Danmark som transportnation."

1992 Royal Arctic Line A/S samt Grønlands Hjemmestyre og Rederiet J. Lauritzen A/S
(Grønlandsdag på Transport '93 i Herning, 19. marts 1993)
"... som en anerkendelse for den konsekvente nytænkning, som modtagerne har foretaget omkring skibstransporter til/fra og i Grønland. De skibstransporter, som har så stor og central betydning for det grønlandske samfund."

1991 Direktør K.E. Christesen
(Godskonferencen 1992, 29. januar)
"... som anerkendelse af hans utrættelige indsats til forbedring og højnelse af godstransportens vilkår og afvikling, herunder hans medvirken - som en væsentlig drivkraft - til udviklingen af kombinerede transporter samt standardiserings-, vægt- og dimensionsregler. K. E. Christesen har med initiativ og nytænkning medvirket til, at Foreningen af Danske Eksportvognmænd både kommercielt og som erhvervsorganisation står stærkt."

1990 LEGO Gruppen
(Logistik-diagnosen, 14. februar 1991)
"... som anerkendelse af den konsekvente og professionelle brug af logistik i og uden for virksomheden. Alle elementer i logistiktankegangen er brugt ud fra en helhedsvurdering og med udgangspunkt i afsætningen. LEGO Gruppen har gennem sit eksempel og sin villighed til at videregive erfaringer medvirket til at udbrede kendskabet til og brugen af logistik som ledelsesværktøj i virksomhederne."

1989 Underdirektør Christen Brock, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service
(Intern transport og lager, 8. - 9. november 1989)
"... som anerkendelse af hans utrættelige indsats og entusiasme i arbejdet med etablering og opbygning af transportuddannelser på alle niveauer i Danmark. Christen Brock har i den forbindelse været igangsætter ved etableringen af Landtransportskolen samt opbygningen af det omfattende transportuddannelsessystem på landets AMU-centre.

1988 Grønlandsfly A/S, Nuuk
(Grønlandsdagen, 1. marts 1989)
"... for det store pionerarbejde med - under de mest ekstreme forhold - at opretholde og udbygge ruteflyvning og derved være livsnerve for og bindeled til det grønlandske samfund".

1987 Ingeniør Flemming Sommer, Dansk Standardiseringsråd
(Godskonferencen, 27. - 28. januar 1988)
"... som anerkendelse af Flemming Sommers mangeårige og aktive virke som repræsentant for DS for gennem dansk og international standardisering af containere, veksellad og andet emballage- og transportudstyr at muliggøre rationelle transportløsninger. Endvidere fordi Flemming Sommer i det internationale standardiseringsarbejde på emballage- og transportområdet har formået at give Danmark en fremtrædende placering."

1986 Det Danske Toldvæsen
(Havnekonferencen i Aalborg, 8.- 9. april 1987)
"... som anerkendelse af toldvæsenets bestræbelser på - i samarbejde med erhvervslivet - at anvise nye veje, herunder forenkling og fleksibilitet i toldbehandling ved ind- og udførsel af varer. Endvidere for initiativerne vedrørende de papirløse godstransporter og samspillet mellem de i transporterne involverede edb-systemer."

1985 Lektor, civilingeniør HD Uffe Thorsteinsson (DTH)
(Intern transport og lager, 17. november 1985)
"... som anerkendelse af en utrættelig indsats og entusiasme i arbejdet med at fremme forståelsen for og vigtigheden af rationelle økonomiske planlægnings- og styringssystemer inden for området intern transport og lager."

1984 Århus Havn
(Reception hos Århus Stevedorekompagni, 20. november 1984)
"... gives til alle, der - direkte eller indirekte - medvirker til, at Århus Havn fungerer godt og effektivt, dvs. havneudvalg og -administration, Stevedorekompagniet, havnearbejdere, skibsmæglere og -agenter, Århus kommune mv."