Hedorfs Fonds pris for Transportforskning

hedorfs.jpg

Hedorfs Fonds pris for Transportforskning

Prisen er oprettet af Hedorfs Fond og uddeles i samarbejde med Transportøkonomisk Forening - TØF.

Formålet med prisen er at bidrage til en øget forskningsindsats på transportområdet og uddeles som en anerkendelse til en internationalt anerkendt og etableret forsker, der har gjort sig særlig fortjent ved en betydelig indsats inden for udviklingen i Danmark inden for transport, logistik og tilgrænsende fagområder med en væsentlig orientering mod godstransport.

Dette kan især dreje sig om:

·       Opnåelse af ny erkendelse inden for transportforskning

·       Faglig, herunder pædagogisk udvikling til gavn for transportrelaterede studier

·       Brobygning mellem transportforskningens mange discipliner.

I bedømmelsesudvalget sidder:

·       Professor Britta Gammelgaard, CBS

·       Professor Otto Anker Nielsen, DTU

·       Formand Anders Hundahl, TØF

·       Formand Klaus Topholm, Hedorfs Fond.

Transportforskningsprisen, som andrager kr. 75.000, vil blive uddelt ved et særligt arrangement tilrettelagt af Hedorfs Fond og TØF i København, datoen kommer snarest. 

Forslag til kandidater til Hedorfs Fonds Pris for Transportforskning 2019 med motivation for indstilling og dokumentation for forskningsresultater og/eller udgivelsesliste bedes mailet til Ida Leth på il@toef.dk senest d. 11. juni 2019.