BREXIT 2.0
Oct
22
2:00 PM14:00

BREXIT 2.0

Will the UK be leaving the EU with or without a deal on October 31st? Or will we see yet another extension of the Brexit process?

Whatever happens, Danish exporters as well as importers are getting ready for change – but what should they focus on? What preparations can be made now? What will happen to transport costs? And what will be the impact of Ireland staying in the EU, and Northern Ireland leaving along with the UK?

We reopen discussions with most of the panel from our event in Esbjerg this March and will once again hear from Marc Holland, Deputy Head of Mission at the British Embassy as well as from several both Danish and British Authorities and value chain businesses. 

By attending this event we hope everyone will be better prepared for the EU thriller of the coming months.

PROGRAM

14:00 Welcome by Jan Laustsen, Danish Agriculture & Food Council and Moderator

14:05 Individual presentation by each speaker before all speakers gather in a panel for a discussion and Q&A on implications of Brexit across the value chain

17:00 Refreshments and networking

17:30 Event ends

SPEAKERS/PANELISTS

 • Marc Holland, Deputy Head of Mission
  British Embassy

 • Amanda Lyons, Senior Policy Official, Stakeholder Engagement and Briefings Lead &
  Robin Manning, Head of Agritrade, Farming and Food Sectors and Trade, Agrifood Chain Directorate
  Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK

 • Her Majesty’s Customs and Revenue, UK (TBA)

 • Søren Vigilius Christensen, Senior Advisor
  Danish Customs Agency

 • Tanne Severin Holm, Official Veterinarian
  The Danish Veterinary and Food Administration

 • Gert Jakobsen, VP for Communications
  DFDS

 • Jan Laustsen, Area Director, Trade and Market Relations
  Danish Agriculture and Food Council

  Moderator: Niels Vallø, Senior Advisor, Contport Consult


  The event is conducted in English

For more information, contact Henriette Dybkær

View Event →
Nov
18
8:30 AM08:30

Hedorfs Pris for Transportforskning 2019

Hedorfs Pris for Transportforskning uddeles hvert andet år som belønning til en mand eller kvinde, som har indlagt sig særlig fortjeneste ved en betydelig indsats for udviklingen af forskning i Danmark inden for transport, logistik og tilgrænsende fagområder med en væsentlig orientering mod godstransport, især for så vidt angår:
- opnåelse af ny erkendelse inden for transportforskning
- faglig, herunder pædagogisk udvikling, til gavn for de transportrelaterede studier
- brobygning mellem transportforskningens mange discipliner

Indstillingskomitéen består af professor Britta Gammelgaard, Copenhagen Business School, professor Otto Anker Nielsen, DTU, direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien, formand for Transportøkonomisk Forening (TØF) samt Klaus Topholm, Hedorfs Fond.

Prisen vil i år blive uddelt i forbindelsen med konferencen En Grønnere Vej i samarbejde med Dansk Erhverv.

View Event →

Kollektiv Trafik Konference 2019
Oct
7
to Oct 8

Kollektiv Trafik Konference 2019

Kom og hør om den kollektive trafiks visioner om klimavenlig trafik og mobilitet

TØF og KTF’s årlige konference om Kollektiv Trafik løber af stablen 7.-8. oktober 2019 på Hotel Comwell i Korsør.

I valgkampen stod klima højt på dagsordenen. Regeringens aftalegrundlag omtaler en grøn mobilitetsplan, bindende klimalov samt en klimahandlingsplan. Den nye transportminister Benny Engelbrecht kommer og fortæller om regeringens planer.

Niels Buus Kristensen fra klimarådet kommer og fortæller om den kollektive trafiks rolle i bæredygtig transport.

Til årets konference vil områdets ændrede organisering og koordinering blive sat i fokus. Repræsentanter fra DOT og Rejsekort vil give os et indblik i hvad der sker på området.

Baseret på erfaringerne fra en række kommuner vil der være indlæg om, hvordan kommunerne, regioner og trafikselskaber sammen kan forbedre mobiliteten på landet. Mød repræsentanter fra bl.a. Fåborg-Midtfyn Kommune, Sydtrafik og NT.

De politiske trafikordførere Henning Hyllested (EL), Thomas Jensen (S), Susanne Zimmer (ATL) og Kristian Pihl Lorentzen (V) kommer og giver deres bud på den kommende trafik- og mobilitetspolitik. Debatten bliver styret af Nynne Bjerre, som vil være moderator under hele mandagens program.

Vi håber at se jer til konferencen og i debatten om, hvordan spørgsmålene om klima og mobilitet kommer til at påvirke den kollektive trafik i Danmark i de kommende år.


Vi gør opmærksom på at det ikke er det endelige program og at det vil blive opdateret løbende!
Opdateret den 1. oktober 2019

Mandag - Kollektiv Trafik Konference Program 2019 copy.jpg
Mandag sessioner - Kollektiv Trafik Konference Program 2019 copy.jpg
Tirsdag - Kollektiv Trafik Konference Program 2019 copy.jpg
Tirsdag sessioner - Kollektiv Trafik Konference Program 2019 copy.jpg
View Event →
Transportøkonomi i et feministisk perspektiv
Sep
18
1:30 PM13:30

Transportøkonomi i et feministisk perspektiv

Transport, og den måde vi vælger at indrette den på, kan skabe ulighed. Mellem ung og gammel, rask og syg og mellem kvinder og mænd. En manglende elevator på en station gør det vanskeligt for børnefamilier og gangbesværede at bruge kollektiv transport, belægninger der er hullede, stier der er tilgroede og uden markering vanskeliggør blinde og svagtseendes mobilitet, og mangelfuld belysning kan være utryghedsskabende. Disse forhold er desuden særdeles vanskelige at opfange i de transportøkonomiske modeller, som vi i dag bruger i vores planlægning.

Derfor har Transportøkonomisk Forening, TØF, bedt to at de fremmeste forskere på området om at give et oplæg om transport set i feministisk perspektiv. De bliver udfordret af tre praktikere på området, hvorefter der samles op på, hvorledes vi implementerer og bruger nye indsigter i vores praktiske, politiske hverdag.

Kom til spændende gå-hjem-møde og blive klogere på, hvordan vi kan indrette vores transport bedre så den producerer lighed og tilgængelighed i stedet for ulighed og utilgængelighed.


Program

Velkommen
v/ ordstyrer Lotte Karstad, ITS Danmark

Oplæg om smart transport set i feministisk perspektiv

v/ Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard, hhv. lektor og post.doc på Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Pause

Kan transport i et feministisk perspektiv bidrage til udvikling af:

·       Byer og smart mobility, ved Marianne Weinreich, Rambøll

·       Vejsektoren, ved Helle Rasmussen, Dansk Vejforening

·       Kommuner, case ved Annette Kayser, Københavns Kommune

Interaktiv runde med salen

Hvordan går vi fra teori til praksis
v/ tba

Afrunding og tak for i dag
v/ Søren Have, bestyrelsesmedlem i TØF

Slut og mulighed for netværk

View Event →
Moving People - towards sustainable societies
Sep
10
to Sep 11

Moving People - towards sustainable societies

Moving People – towards sustainable societies.

Årets vigtigste konference stiller skarpt på, hvordan vi gennem transport kan skabe positive aftryk på tre af vor tids største udfordringer – klima, sundhed og mobilitet. Der er brug for handling nu!

Sæt kryds i kalenderen den 10. og 11. september 2019, hvor Gate 21 og en række partnere inviterer til mobilitetskonferencen. 

Med transport som fællesnævner får du her årets vigtigste debatter, praktiske eksempler og netværk til dit arbejde med sundhed og forebyggelse, klima, byplanlægning, eller dine opgaver som CSR-, HR- og Facility Manager, samt politik- og organisationsudvikling.

Se hvem du kan møde på konferencen her.

Se programet her.

View Event →
Transport- og samfundsøkonomi samt beslutningsprocessor – med Femern og Hovedstadens Letbane som cases
Jun
18
3:00 PM15:00

Transport- og samfundsøkonomi samt beslutningsprocessor – med Femern og Hovedstadens Letbane som cases

Transportøkonomisk Forening afholder gå-hjem-møde d. 18. juni kl. 15-17 i København om transportøkonomi, samfundsøkonomi og beslutningsprocessor – med Femern-forbindelsen og Hovedstadens letbane som cases.

Knud Erik Andersen, tidligere vej- og trafikchef i Vejdirektoratet, holder oplæg om Femern-forbindelsen. Herunder omtale af trafikberegninger, den politiske beslutningsproces og om habiliteten hos både opdragsgiver og konsulenter.

Eskil Thuesen, ressourcedirektør hos Movia, vil forklare de faglige grunde, der er til at glæde sig til den kommende letbane i Hovedstaden, og give en kritik af forudsætningerne for de samfundsøkonomiske vurderinger.

Mogens Fosgerau, økonomiprofessor ved Kbh Universitet, vil kommentere de to indlæg samt forholde sig til bredere økonomiske effekter.

Kom og tag del i den spændende og aktuelle debat

Arrangementet er gratis for medlemmer af TØF – for ikke-medlemmer er prisen 625 kr.

View Event →
TØFs Generalforsamling
May
21
11:30 AM11:30

TØFs Generalforsamling

Transportøkonomisk Forenings årlige generalforsamling


På vegne af formanden inviteres der til ordinær generalforsamling i Transportøkonomisk Forening tirsdag d. 21 maj 2019 kl. 12.30 – 13.30 hos Asfaltindustrien, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup. Der vil være frokost til dem der ønsker fra kl. 11.30-12.30.

Alle medlemmer er hjerteligt velkomne.

Bemærk venligst at indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer skal være sekretariatet i hænde senest d. 7. maj, på e-mail: il@toef.dk. På forhånd tak.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent og protolkolfører

 2. Valg af to personer, der sammen med formanden godkender referat af mødet i foreningens generalforsamlingsprotokol

 3. Forelæggelse og godkendelse af årsberetningen

 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og budgettet for det kommende år, herunder kontingent for kommende år

 5. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen og indsendte forslag fra medlemmerne

 6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer

 7. Eventuelt

Der vil efter generalforsamlingen være en forfriskning.


På glædeligt gensyn og bedste hilsner 
fra formanden og sekretariatet

View Event →
RAILcph 2019
May
6
9:00 AM09:00

RAILcph 2019

RAILcph 2019 der afholdes 6. maj 2019 er den 11. konference. RAILcph blev afholdt første gang i 2009 under navnet "Den Danske Banekonference", og er siden afholdt hvert år i maj.

Antallet af deltagere siden start

RAILcph sikrer at alle, der har en aktie i den danske jernbane har mulighed for at mødes og udveksle meninger og synspunkter. Gennem foredrag fra politikkens, industriens og forskningens kompetence-spydspidser sætter konferencen fokus på udfordringer og løsninger for jernbanen. Som Nordens største jernbanekonference, samler RAILcph de primære aktører på jernbanen:

 • Danske og udenlandske jernbaneprofessionelle

 • Ansatte i kommuner, regioner og stat, der beskæftiger sig med jernbanen

 • Konsulenter, leverandører og entreprenører inden for sektoren

Gå til tilmeldingssiden eller standbooking herunder.

Du kan få din konference billet til ekstra lav pris frem til d. 25. marts 2019.

View Event →
TØFs havnekonference 2019 - Udvikling eller afvikling af havnene
Apr
2
12:00 PM12:00

TØFs havnekonference 2019 - Udvikling eller afvikling af havnene

Udvikling eller afvikling af havnene

- hvem træffer beslutningerne – hvordan og hvorfor?

Hvem tager beslutningerne i forbindelse med både store havneudvidelser men også afvikling af havne og havnearealer til fordel for boligbyggeri? 

Havnekonferencen sætter spot på hvordan og hvorfor i beslutningsprocessen – også i forbindelse med beslutninger om vigtige erhvervsarealer og infrastruktur, ligesom vi kigger på prioriteringer af fremtidige havneinvesteringer.

Land og sø mødes til at debattere fremtidens havneinfrastruktur og alle er velkomne. Der vil være aktuelle cases og indlæg fra organisationer, der repræsenterer de vidt forskellige interesser, der mødes på kajkanten.


Der vil være en let frokost fra kl. 12:00-12:30, hvor vi efterfølgende vil starte på dagens program.

Programmet opdateres løbende!

Program:

Kl. 12.00        Registrering og let frokost

Kl. 12.30        Velkomst og introduktion
                      v/ Jacob K. Clasen, Direktør i Danske Rederier & bestyrelsesmedlem i TØF

Kl. 12.40        2 korte bud på havneudvikling med samfundsøkonomiske briller: oplandsanalyser

·       Gemba Seafood
v/ Jens Henrik Møller

·       Center for regional- og turismeforskning 
v/ CRT's Teamleder Nino J. Larsen

Kl. 13.20        Havnenes interessenter

·       En virksomheds synspunkt. Hvad gør produktionsvirksomheden Lhoist/Faxe Kalk på Vejle Havn, når areallejekontrakten ikke kan forlænges?
v/ Klaus Rønholt, plant manager, Faxe Kals A/S

·       Kolding
v/ Jørn Pedersen, Borgmester i Kolding Kommune

Kl. 14.15        Kaffepause 

Kl. 14.45        Havnen i fremtiden

·       Developer, byggesocietet
v/ Tony Christrup, formand og udviklingsdirektør

·       Erfaring fra Sverige, – forskel/fordele/ulemper
v/ Niels Vallø, Helsingborg Havn

·       Havne - Transformation mod nye forretningsområder 
v/ Tine Kirk Pedersen, Direktør i Danske Havne

·       Hvilke havne er af national interesse? DI’s bud på en metode
v/ Jakob Svane, DI

·       Erhvervsstyrelsen, hvem prioriteter – havneaftalen fra 2011 er nu udløbet, hvad så?
v/ Christina Berlin Hovmand

Kl. 16.00        Paneldebat

Kl. 16.30        Afrunding af dagen

Opdateret den 22. marts 2019

View Event →
TØF's 50 års jubilæum
Mar
25
2:00 PM14:00

TØF's 50 års jubilæum

Sæt kryds i kalenderen!!

I anledning af at Transportøkonomisk Forening har haft transport på dagsorden siden 1969 og dermed i år kan fejre sit 50-års jubilæum, vil det glæde os at se vores medlemmer til vores jubilæum mandag den 25. marts 2019.

Jubilæet vil blive afholdt hos Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K, kl. 14:00 – 18:00. Dagen starter med et seminar om de aktuelle udfordringer og mulige løsninger indenfor transportøkonomi, og efterfølges af en reception kl. 16:00, hvor der vil blive serveret en lille forfriskning.

Dagens program, der kan forekomme ændringer

Velkomst, v/ Formand Anders Hundahl

Den grønne udfordring,
v/ Henrik Gudmundsson   

Hvad har de brug for fra transportøkonomerne?

-       Cyklistforbundet, v/Klaus Bondam

-       FDM, v/Torben Kudsk

De største transportøkonomiske udfordringer
v/ Otto Anker Nielsen

Teori til praksis,
v/ Eskil Thuesen

TØFs historie,
v/ Tidligere bestyrelsesmedlem Uffe Jacobsen

Kl. 16:00       Reception

View Event →
Organiseringen af den kollektive trafik – HOT or not?
Feb
28
1:00 PM13:00

Organiseringen af den kollektive trafik – HOT or not?

Motivation: Ad flere omgange har organiseringen af og ansvaret for den kollektive transport været til debat. Fx i forbindelse ned evalueringen af lov om trafikselskaber og op til (og efter) etableringen af paraplyorganisationen for kollektiv transport på Sjælland, DOT.

Senest er der også blevet åbnet for en omlægning af det regionale ansvar, som led i regeringens udspil om en sundhedsreform. Og for ganske nylig har regeringen kommet med forslag til ændringer af organiseringen af den kollektive transport i Hovedstadsområdet.

På dette debatmøde ønsker TØF at benytte lejligheden til at se uhildet og sammenhængende på området, bl.a. ved at bringe positive svenske erfaringer i spil.


Programmet opdateres løbende!

Program:

13.00-13-05: Indledning ved ordstyrer Per Homann Jespersen

13.05-13.30: Transport-, Bygnings- og Boligministeriets planer for organiseringen af den tværkommunale mobilitet, v/

13.30-13.55: Erfaringer og anbefalinger fra Sverige til Danmark, v/ Linus Eriksson, Skånetrafiken

13.55-14.15: Hvad anbefaler forskningen?, v/ Otto Anker Nielsen, DTU

14.15-14.35: Kaffepause

14.35-15.15: Korte indlæg på 10 min fra nogle af aktørerne:

·       Hvordan sikres den regionale sammenhæng?, v/ Carsten Hyldborg, Fynbus

·       Hvad har passagererne brug for?, v/ Laura Kirch Kirkegaard, Passagerpulsen

·       HOT, set fra regionalside side, Martin Baden, Næstformand Trafikudvalget

·       Hvilke råd vil erhvervslivet give ift. tværkommunal mobilitet?, v/ Lise Bjørg Pedersen, DI

15.15-15.55: Paneldebat mellem et miks af statslige og regionale politikere (og salen):

·       Næstformand Trafikudvalget, Martin Baden, Socialdemokratiet

·       Transportordfører Kim Christiansen

·       Vice-borgmester i Syddjurs Kommune og formand for Trafikselskaberne i Danmark, Claus Wistoft

15.55-16.00: Afrunding ved ordstyreren.

Opdateret den 27. februar 2019

View Event →
Fremtidens Transport 2019 - Klimaet i transporten - kend din værktøjskasse
Jan
28
9:00 AM09:00

Fremtidens Transport 2019 - Klimaet i transporten - kend din værktøjskasse

Skærmbillede 2018-11-07 kl. 09.41.03.png
streg.png

Danske Regioner, KL, DI Transport og IDA inviterer i samarbejde med Transportøkonomisk Forening og ITS Danmark til konferencen Fremtidens Transport 2019 ‘Klimaet i transporten – kend din værktøjskasse‘

Inspireret af FN’s bæredygtighedsmål sætter konferencen i år fokus på klima og transport og hvordan staten, kommuner og regioner i praksis har mulighed for at påvirke den lokale trafik og mobilitet i en bæredygtig retning.

Dagen vil blandt andet byde på indlæg om udenlandske og danske erfaringer med drivmidler, organisering af mobilitet og trafikanters adfærid.

Konferencen rundes af med en paneldebat med transport og klima politikere.

Brug pauserne til at møde kolleger, konkurrenter og nye samarbejdspartnere!

View Event →
Masterplan nu! -Investeringer i Infrastruktur – fra Romertidens projekter til varig vækst
Jan
10
2:00 PM14:00

Masterplan nu! -Investeringer i Infrastruktur – fra Romertidens projekter til varig vækst

Om arrangementet:

Den fysiske infrastruktur i form af veje, jernbaner, havne, lufthavne, luftkorridorer, sejlruter etc. har en afgørende indflydelse på hverdagen for alle: borgere såvel som erhvervsliv.  Men hvor stor betydning har investeringerne for varig vækst? Hvad er udfordringerne mht. trængsel og miljøpåvirkning? Hvad efterspørger borgerne og erhvervsliv?

Vi tager afsæt i et historisk perspektiv, hvor forskere fra Københavns Universitet har undersøgt og kortlagt de langsigtede virkninger af romertidens infrastrukturprojekter for den langsigtede vækst.

Grunden til, at disse historiske perspektiver er interessant i dag, er, at vores hovedfærdselsårer i år 2018 ligger stadig der hvor romerne anlagde dem i tidernes morgen.

Med det i mente stiller vi skarpt på erhvervslivets ønsker til en fremtidig infrastrukturplan for hele Danmark.

 • Hvad er dagens udfordringer

 • Hvorfor skal vi have en samlet og langsigtet plan for infrastruktur investeringer? -

 • Hvordan beregner vi effekten af investeringerne – og hvordan kan de finansieres?

Afslutningsvis inviterer vi de politiske ordførere til at fremlægge deres syn på behovet for infrastrukturinvesteringer og deres refleksioner om hvordan vi med kloge investeringer skaber mest langsigtet og bæredygtig vækst for pengene.


View Event →
Kollektiv Trafik Konference
Oct
8
to Oct 9

Kollektiv Trafik Konference

Kollektiv Trafik Konference 2018 – fremtidsperspektiverne for kollektiv trafik

Program + semniarrunder 2018.png
Program + semniarrunder 20182.png

Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum inviterer til årets kollektiv trafik konference d. 8.-9. oktober i Korsør.

Kollektiv trafik konferencen er den årlige anledning til at møde kolleger fra hele landet.
Kom og hør oplæg fra og drøft aktuelle problemstillinger med centrale aktører – i år bl.a. om:
-          Mobility as a Service (MaaS) – har finnerne fundet det næste Nokia?
-          Hvordan ser fremtiden ud for jernbanen ifølge DSBs direktør?
-          Hvad kan kommuner gøre for at fremme mobilitet og bymiljø?

Her en række nedslag fra programmet

Mobility as a Service
Årets keynote taler er finske Krista Huhtala-Jenks, der vil tale om hands-on experience with regulating and implementing MaaS
Mobility as a Service (MaaS) kombinerer forskellige mobilitetsformer i én brugervenlig grænseflade. Ideen er, at MaaS-brugere afhængigt af deres behov har let adgang bus, bycykel, taxi, delebil etc. Den lejlighedsvise bruger betaler pr gang, mens mobilisten tegner et abonnement. MaaS-operatører vil udgøre et alternativ til bilen.
Huhtala-Jenks var tidligere ansat hos det finske transportministerium, der via MaaS-lovgivning stiller krav om åbne data samt salg af billetter via 3. part. I dag er Huhtala-Jenks ansat hos MaaS Global, der står bag Whim-platformen, der er udrullet i Helsinki og er på vej til andre byer.
NT, GoMore og Rejseplanen følger op med indlæg om MaaS set fra deres perspektiv.

Hvordan udvikler vi den kollektive trafik?
Inden paneldebat om, hvordan vi sikrer et sammenhængende kollektivt trafiksystem, vil
-          Medlem af transportministerens ekspertgruppe Mobilitet for fremtiden, Anette Enemark fra Movia, tale om behovet for forskellige trafikale løsninger i forskellige områder. 
-          DSBs direktør, Flemming Jensen, berette om hvordan fremtiden ser ud for jernbanen
-          Behovet for en trafikal masterplan blive fremhævet af Michael Svane fra DI
-          Aalborg Kommune fortælle om mulighederne med BRT

Mobilitet på landet
Med en ny taxilov, Flextur i Rejseplanen samt udvikling af Plustur er mobiliteten på landet i bevægelse.
-          Dansk Taxi Råd og Landdistrikternes Fællesråd vil give deres vurdering af, om taxibehovet på landet bliver dækket
-          Movia og Kalundborg Kommune vil fortælle om erfaringer med Flextur i Rejseplanen i Kalundborg
-          NT giver status og fortæller om deres fremtidsplaner med Plustur i Nordjylland

View Event →
Rundvisning i Metro Cityringen
Sep
27
1:00 PM13:00

Rundvisning i Metro Cityringen

Byggepladsbesigtigelse d. 27. september 2018.

Besigtigelsen vil starte ved Marmorkirken (Store Kongensgade 84 A, 1264 KBH K) og afsluttes ved Kongens Nytorv (Kongens Nytorv 21 A, 1050 KBH K).

Ved ankomst vil I blive delt i flere hold grundet sikkerhed, hvorefter følgende program vil foregå

Kl. 13.00         Ankomst til Marmorkirken. Modtagelse af O&M Manager, Thomas Bech Roskjær

Kl. 13.10         Omklædning til sikkerhedsudstyr (sikkerhedssko, vest og hjelm)

Kl. 13.20         Holdene besigtiger Marmorkirkens byggeplads og skakt

Kl. 14.20         Afgang fra Marmorkirkens byggeplads

Kl. 14.50         Ankomst til Kongens Nytorvs byggeplads, hvorefter holdene besigtiger selve byggepladsen og skakt

kl. 15.50         Afrunding – evt. sidste spørgsmål

kl. 16.00         Afgang fra Kongens Nytorv

 

Praktiske Informationer:

Det er ikke tilladt at bære nederdel/kjole eller shorts under besigtigelsen.

Der kan forekomme stejle trapper/stillads, der skal passeres under besøget på byggepladsen.

Sikkerhedsudstyr (sikkerhedssko, vest og hjelm) vil blive udleveret og skalbenyttes både under ophold på byggeplads, i skakt og i tunnel.

I bedes venligst medbringe rygsæk eller lign. til personlige ejendele (bl.a. sko m.m.), da vi ikke har mulighed for at opbevare disse.

View Event →
ITS World Congress 2018
Sep
17
to Sep 21

ITS World Congress 2018

Under the theme “Quality of Life”, the Congress will focus on innovative ITS solutions for easier and healthier mobility options in people’s everyday life.
 

Organised by ERTICO – ITS Europe and the City of Copenhagen, the ITS World Congress will be held at the Bella Center in Copenhagen on September 17 – 21, 2018. 

It is the largest international congress in the field of intelligent transport systems and services gathering approximately 3,500 delegates representing the ITS industry, public authorities, researchers and students.
 

The Congress also serves as an important platform for international political debates and agreements within the fields of transport.

Join mailinglist: itsworldcongress2018@tmf.kk.dk

View Event →
CONNECT 2018
Sep
6
to Sep 7

CONNECT 2018

Deltag i konferencen med fokus på driftsikkerhed, kapacitet og vækst på en af Nordeuropas mest centrale transportkorridorer - Jyllandskorridoren.


CONNECT 2018 er den transport- og logistikkonference i 2018, hvor
erhvervsliv og beslutningstagere mødes for at debattere den indsats, de
prioriteringer og de løsningsmodeller, der har betydning for, at
Jyllandskorridoren også i fremtiden kan være en af de bærende
transportkorridorer i Nordeuropa.
Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil åbne konferencen den 6. september
2018, hvor der vil være fokus på godstransport via Jyllandkorridoren. Den 7.
september 2018 vil fokus være på de langsigtede tendenser i transport- og
logitiskbranchen, herunder nye teknologier og løsninger.


View Event →
Trafikdage i Aalborg 2018
Aug
27
to Aug 28

Trafikdage i Aalborg 2018

Hør ikke mindre end 90 spændende indlæg om forskningsresultater, analyser samt praktiske erfaringer fra transportsektoren til konferencen Trafikdage den 27.-28. august på Aalborg Universitet. Programmet byder blandt andet på:

 • Transportminister Ole Birk Olesen indleder Trafikdage, og deltagerne får lejlighed til at debattere med ministeren
 • Hør om mulighederne for finansiering af transportprojekter gennem Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) programmet, der i de kommende år har 16 mio. euro til internationale transportprojekter i Øresund-Kattegat- Skagerrak regionen
 • Special session: Back to the future. Revurdering af den samfundsøkonomiske analyse – nu med gang, cykling og kollektiv transport
 • Executive session om rapporten fra Transportministerens ekspertgruppe om Mobilitet for fremtiden
View Event →
Præsentation af rapport: Den Ny Verdenshandel
Jun
6
3:00 PM15:00

Præsentation af rapport: Den Ny Verdenshandel

Instituttet for Fremtidsforskning har udgivet rapporten Den Ny Verdenshandel, og TØF's medlemmer får mulighed for at kigge med, når der stilles skarpt på de tendenser, der bliver mest betydningsfulde. Vi vil kigge på udfordringer og muligheder i den fremtidige handel som beslutningstagere i alle sektorer og organisationstyper bør være bevidste om.

Præsident Trumps eskalerende handelsagenda og Storbritanniens fortsatte Brexitforhandlinger med EU har i den seneste tid sat handel tilbage på toppen af dagsordenen i den globale geopolitiske arena. Udbruddet af handelskrige og øget protektionisme kan blive en trussel mod globaliseringen, som vi kender den.

Der er adskillige områder med usikkerheder, som bør tages i betragtning:

 • Vil regionalisering fortsætte og hvordan vil den se ud?
 • Hvordan vil automatisering påvirke handel og arbejdspladser?
 • Hvordan ser en kinesisk ledet globalisering ud?
 • Hvordan er det fremtidige forhold mellem økonomisk vækst og handel?
 • Hvordan definerer vi økonomisk vækst i fremtiden?

Præsentationen ved Daria Krivonos efterfølges af en paneldebat, hvor aktører indenfor logistik og industrien vil debattere udfordringer og muligheder i den fremtidige handel. 

Panel deltagere:

 • Daria Krivonos, Senior Advisor & Futurist, Instituttet for Fremtidsforskning
 • Peter Thagesen, Underdirektør, Afsætningspolitik, Dansk Industri
 • Flemming Ole Nielsen, Executive Vice President, Investor Relations and Corporate Communication, DSV
 • Jacob K. Clasen, Executive Director, Danish Shipping

Arrangementet bliver holdt på dansk og rapporten Den ny verdenshandel vil blive udleveret på dagen.TINV.nyt.300dpi.transparent (1) (1).png
iff.png
Logo-TØF-m-text (1).png
View Event →
TØFs Generalforsamling
May
22
12:00 AM00:00

TØFs Generalforsamling

Transportøkonomisk Forenings årlige generalforsamling


På vegne af formanden inviteres til ordinær generalforsamling i Transportøkonomisk Forening tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 12.00 – 13.00 hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S.

Alle medlemmer er hjerteligt velkomne, tilmelding via dette link: https://mdc.nemtilmeld.dk/51/

Bemærk venligst at indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer skal være sekretariatet i hænde senest d. 8. maj, på e-mail: il@toef.dk. På forhånd tak.

----------------------------------------------

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og protolkolfører
 2. Valg af to personer, der sammen med formanden godkender referat af mødet i foreningens generalforsamlingsprotokol
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsberetningen
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og budgettet for det kommende år, herunder kontingent for kommende år
 5. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen og indsendte forslag fra medlemmerne*
 6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer
 7. Eventuelt

*Ad punkt 5, bestyrelsen foreslår følgende tilføjelser til vedtægterne i hovedafsnit Medlemmer paragraf 4 stykke 3: "Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for samt foretage udnævnelse af æresmedlemmer."
 

Der vil efter generalforsamlingen være en forfriskning.

-------------------------------------------------


På glædeligt gensyn og bedste hilsner 
fra formanden og sekretariatet

View Event →
Godstransporten i Forandring
Apr
5
1:00 PM13:00

Godstransporten i Forandring

Godstransporten i Forandring

- Køretøjsteknologi, brændstof, værktøj og IT løsninger

Program
Kl. 13.00: Velkomst og introduktion til dagens program, v/ Lars Overgaard

Kl. 13.10: Håndbog i miljøledelse, Grøn Beregner og andre værktøjer til transportbranchen, v/ Jens Gjerløv, DTL 

Kl. 13.30: Få styr på de reelle emissioner, v/ Sten Frandsen, Teknologisk Institut

Kl. 13.50: Transport og Logistik i skyen som abonnement, v/ Michael Lunde, MultiIt

Kl. 14.10: Praktisk anvendelse af IT i vognmandsvirksomhed, v/ Brian Pedersen, AutoBude

Kl. 14.30: Kaffepause

Kl. 14.50: Syntetisk diesel og andre nye brændstoffer, v/ Per Ollikainen, DCC Energi (Shell Danmark)

Kl. 15.10: P. Fournaise erfaring med lastbiler på gas, v/ Peter Fournaise, P. Fournais

Kl. 15.30: Lastbiler på LNG og test af selvkørende skraldebiler, v/ Tommy Nielsen, Volvo Lastbiler Danmark

Kl. 15.50: Dansk produktion af fuldelektriske renovationsbiler, v/ Rasmus Banke, Banke Electromotive

Kl. 16.10: Udviklingen indenfor platooning og selvkørende køretøjer, v/ Anton Freisleben, Scania Danmark og Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet

Kl. 16.30: Afrunding og tak for i dag, v/ Lars Overgaard

Kl. 16.40: Forfriskning & networking

View Event →
Mar
15
8:45 AM08:45

AUTODRIVE 2018

HØR OM FREMTIDENS SELVKØRENDE TRANSPORT PÅ AUTODRIVE 2018

Den 15. marts slår Nohrcon dørene op til en spændende konference om selvkørende biler og selvkørende transport, og dens betydning for fremtidens trafik, lovgivning, byplanlægning, og investeringer i infrastruktur og anlæg.

Konferencen afholdes hos Audi i Søborg, og der bliver mulighed for at prøve en tur i en af deres biler med selvkørende egenskaber i løbet af konferencedagen. 

17546926_1298677580212366_5439429422493523101_o.jpg

Blandt en række spændende oplæg på dagen kan du opleve "Mr. Robobus", også kendt som Harri Santamala, CEO i Sensible4, som bragte automatiserede busser til Finland og etablerede hele det selvkørende, finske økosystem. 

DI Transport er konferencepartner, og deres medlemmer får 25 % rabat på konferencen.  Der er early-bird rabat frem til 15. januar, og du kan tilmelde 3 og betale for 2.

- Som TØF medlem får du 25% ved at bruge koden: tøf rabat

View Event →
Fremtidens Transport 2018
Jan
29
9:00 AM09:00

Fremtidens Transport 2018

Danske Regioner, KL, DI Transport og IDA afholder i samarbejde med Transportøkonomisk Forening og ITS Danmark konferencen:

Fremtidens Transport 2018
- Kommunale og regionale virkemidler til en bedre mobilitet

Konferencen har i år fokus på kommuners og regioners muligheder for at påvirke den lokale trafik og mobilitet, bl.a. gennem øget brug af data og fokus på samspil mellem transportformer. Dagen vil blandt andet byde på indlæg om udenlandske og danske erfaringer med MaaS, status på førerløse biler på danske veje og ændringer i mobilitetsmønstre. Konferencen rundes af med en paneldebat, hvor vi efter valget, inviterer kommunale og regionale politikere. Brug pauserne til at møde kolleger, konkurrenter og nye samarbejdspartnere!Sæt kryds i kalenderen eller meld dig til med det samme!


Pris

1.250 kr. inkl. morgenbrød, frokost, et glas vin og networking.
500 kr. for studerende

View Event →
Bedre bustrafik - et fælles ansvar
Jan
9
10:00 AM10:00

Bedre bustrafik - et fælles ansvar

Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum inviterer til workshoppen:

Bedre bustrafik - et fælles ansvar

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 10-16 hos Dansk Industri, Rådhuspladsen, 1787 København K
Registrering fra kl. 9.30

Er busoperatører og trafikselskaber sammen om at drive bustrafikken – eller spærrer kontrakter, jura og vaner for passagerernes vej til bussen? Kom og tag aktivt del i udviklingen af nye løsninger og samarbejdsformer.

Workshoppen afholdes i samarbejde med brancheforeningerne Dansk Kollektiv Trafik og Danske Busvognmænd

Tilmeldingen er åben.

Antallet af deltagere er begrænset.

Pris for medlemmer*: kr. 1.500 incl. moms

Pris for ikke-medlemmer: kr. 2.125 incl. moms

*) Medlemsprisen gælder for medlemmer af Transportøkonomisk Forening, Kollektiv Trafik Forum, Dansk Kollektiv Trafik og Danske Busvognmænd

View Event →
Nov
23
2:45 PM14:45

Hedorfs Fonds Pris for Transportforskning 2017 - Prisoverrækkelse

Invitation til Transportkompagniet Nords 90-års jubilæum samt overrækkelsen afHedorfs Fonds Pris for Transportforskning 2017

Vi har den store glæde at invitere til overrækkelsen af Hedorfs Fonds Pris for Transportforskning 2017 til professor Jesper Larsen, Institut for Systemer, Produktion og Ledelse, DTU. Efterfølgende fejrer vi Transportkompagniet Nords 90 års fødselsdag og slutter med en reception i festsalen.

Dette finder sted torsdag den 23. november 2017 i Kosmopol, Fiolstræde 44, København

Hedorfs Pris for Transportforskning uddeles hvert andet år som belønning til en mand eller kvinde, som har indlagt sig særlig fortjeneste ved en betydelig indsats for udviklingen af forskning i Danmark inden for transport, logistik og tilgrænsende fagområder med en væsentlig orientering mod godstransport, især for så vidt angår:
- opnåelse af ny erkendelse inden for transportforskning
- faglig, herunder pædagogisk udvikling, til gavn for de transportrelaterede studier
- brobygning mellem transportforskningens mange discipliner

Indstillingskomitéen består af professor Britta Gammelgaard, Copenhagen Business School, professor Otto Anker Nielsen, DTU, direktør Michael Svane, DI, tidligere formand for Transportøkonomisk Forening (TØF) samt Ole Wiberg, udpeget af Hedorfs Fond.

Transportkompagniet Nord A/S blev grundlagt i 1927 og udviklede sig siden til at blive en af de førende transport- og speditionsvirksomheder i Danmark. Eneejeren Frode Hedorf overdrog testamentarisk virksomheden til Generalkonsulinde Anna Hedorf og Generalkonsul Frode Hedorfs Fond. T.K. Nord A/S blev i 1992 solgt til ASG AB. Speditionsaktiviteterne drives i dag videre af DHL Freight – en del af Deutsche Post DHL.


Kl. 14.45 ANKOMST – med forfriskninger

Kl. 15.00 PRISOVERRÆKKELSE

Velkomst ved direktør Lars Frederiksen, formand for Hedorfs Fond
Overrækkelse af transportforskningsprisen 2017 ved transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen
Motivation ved professor Otto Anker Nielsen, DTU
Overrækkelse af transportforskningsprisen 2017
Prismodtagerens replik

Kl. 15.45 Pause med forfriskninger

Kl. 16.00 NORDS JUBILÆUM

Nords værdier ved konsulent Klaus Topholm
Refleksioner ved Preben Poulsen, formand for Hedorfs Seniorforening
Perspektivering ved Ole Mørk, adm. direktør for DHL Freight A/S

Kl. 16.40- Kl .17.30 RECEPTION


Tilmelding til arrangementet helst inden den 15. november.


Med venlig hilsen

Hedorfs Fond og TØF  

View Event →
Nov
8
1:30 PM13:30

Skal vi betale for mobilitet i hovedstads regionen?

Program


Kl. 13.30:           Kaffe og registrering

Kl. 14.00:          Velkomst og intro til dagens tema
                         v/ Ove Holm, underdirektør, DTL, medlem af TØFs bestyrelse

Kl. 14.10:           Oplæg til debat

o   Henrik Nejst Jensen, chefkonsulent, Vejdirektoratet
Vejtrafikanternes betalingsvillighed – trafikal afvisningseffekt af afgifter
Cases: Havnetunnel/Østlig omfartsvej København, ny fjordforbindelseved Frederikssund og HH-forbindelsen

o   Eskild Thuesen, forretningschef, Movia
Prissætning og betalingsvillighed i kollektiv trafik

o   Mogens Fosgerau, professor, København Universitet
Fordele og ulemper ved brugerbetalt mobilitet
Er betaling for mobilitet en forudsætning eller en hindring for mobilitet – eller selvmodsigelse eller ej – økonomisk kalkule eller politisk prioritering?

Kl. 14.50:          Politisk debat med kommunal- og regionspolitekere i Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Moderator, adm. direktør Anders Hundahl, Formand for TØF

o   Martin Geertsen (V) medlem af Region Hovedstaden

o   Jens Mandrup (SF) medlem af Region Hovedstaden

o   Alex Vanopslagh (LA) medlem af Borgerrepræsentationen i København

Kl. 15.50:           Publikum debat

Kl. 16.00:           Opsamling og tak for i dag
                          v/ Ove Holm, underdirektør, DTL, medlem af TØFs bestyrelse


View Event →
Oct
24
1:00 PM13:00

Transportøkonomisk møde - Kan infrastruktur betale sig?

Transportøkonomisk Forening inviterer i samarbejde med Dansk Industri til Transportøkonomisk møde:

Kan infrastruktur betale sig?

 kl. 13-16.30, Dansk Industri, H. C. Andersens Blvd. 18, 1787 København V

Program

Kl. 13.00 Velkomst og intro til dagens tema
Formand Anders Hundahl, Transportøkonomisk Forening

Kl. 13.05 Bedre infrastruktur = bedre bundlinje
Branchedirektør Michael Svane, DI

Kl. 13.20 Infrastruktur og arbejdskraftens mobilitet
Erhvervspolitisk chef Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, Dansk Metal

Kl. 13.35 Vismændenes vurdering af dynamiske effekter
Kontorchef Jesper Linaa, De Økonomiske Råds sekretariat

Kl. 14.00  Infrastruktur fremmer vækst og beskæftigelse
Chefanalytiker Jens Sand Kirk, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kl. 14.25 Pause

Kl. 14.50 Dynamiske effekter ved investeringer i infrastruktur 
Professor Mogens Fosgerau, Københavns Universitet

Kl. 15.15 Sådan regner vi på infrastrukturprojekter
Afdelingsleder Andreas Egense, Vejdirektoratet

Kl. 15.40  Hvad lægger politikerne vægt på?
Hvad afgør prioriteringen? Er det samfundsøkonomi? Spiller dynamiske effekter en rolle?MF Andreas Steenberg, RV; MF Kristian Pihl Lorentzen, V; MF Mette Reissmann, S og MF Henning Hyllested, EL.

Kl. 16.25 Opsamling og afrunding 
Seniorchefkonsulent Annette Christensen, DI og medlem af TØF’s bestyrelse

Kl. 16.30 Tak for i dag

Seminaret er gratis.


View Event →
Kollektiv Trafik Konferencen 2017
Oct
9
to Oct 10

Kollektiv Trafik Konferencen 2017

Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum i samarbejde med projektet ”Biogas2020”:

Bedre kollektiv trafik i fremtiden – udfordringer og milepæle

Kollektiv Trafik Konferencen 2017

9.  -10. oktober 2017, Comwell Storebælt, Ørnumvej 6, 4220 Korsør

Den selvkørende fremtid er rykket tæt på kollektiv trafik som mulighed og udfordring. Konferencen tager temperaturen på den selvkørende fremtid og dens konsekvenser for kollektiv trafik - med eller uden deleøkonomi.

Regeringen har netop spillet ud med et stort oplæg til en ny og mere markedsorienteret organisering af jernbanetrafikken. Vi får en præsentation af udspillet og nogle faglige og politiske kommentarer til regeringens nye jernbanepolitik.

De positive milepæle for kollektiv trafik i Danmark står i kø i 2017 og vil præge konferencen. Her er nogle af de større:

·         Movia linje 5C er åbnet mellem Københavns Lufthavn og Herlev Hospital

·         Letbanen i Aarhus åbner

·         Region Nordjylland, NT og Nordjyske Jernbaner overtager den regionale             jernbanetrafik

·         Forsøgsordning for førerløse køretøjer bliver vedtaget i Folketinget

Som sædvanlig består programmet af plenumsessioner vekslende med seminarrunder med 4 og 5 parallelle spor.

Biogas på programmet mandag den 9. oktober kl. 13.30-18.30. I samarbejde med projektet ”Biogas 2020” sætter vi fokus på biogas til bustransport. Her vil være et plenumoplæg om udbudsformer samt to seminarer efter hinanden, hvor en række centrale biogasaktører er på podiet.

Udvalgte overskrifter fra plenumprogrammet:

·         Kollektiv trafik i en selvkørende fremtid

·         Selvkørende busser nu og i fremtiden

·         Revolution i jernbanepolitikken – udbud og ny organisering

·         DOT i offensiven

Udvalgte overskrifter for seminarer:

·         Letbaner og metro

·         Maas i byen og på landet

·         Elbusser - erfaringer og planer

·         Tilgængelighed og flextrafik

 

Ret til ændringer forbeholdes.
Priser:

KTF konf priser (2).png
View Event →
Udbud af togtrafik - Nordiske erfaringer
Sep
28
2:00 PM14:00

Udbud af togtrafik - Nordiske erfaringer

 • 15 Arne Jacobsens Allé København S, 2300 Denmark (map)
 • Google Calendar ICS

Transportøkonomisk Forening (TØF) og Forum for Nordisk Jernbane Samarbejde (NJS) inviterer til seminar om nordiske erfaringer med udbud af togtrafik:

Udbud af togtrafik - Nordiske erfaringer 

Program

Kl. 14.00: Velkomst og intro til dagens tema
v/ NJS formand Flemming Lund

Kl. 14.10: Sektoranalyse for jernbanen, v/ Kim Pimenta  
Transportministeriet har offentliggjort en sektoranalyse for den statslige jernbane med en 6 meget forskellige scenarier for udbud af statens tog­trafik og den fremtidige rolle for DSB.  Sektoranalysen er udført af McKinsey Company og Strueense & Co.

Kl. 15.00: Udbud af statslig togtrafik i Norge, v/  Arne Vidar Hesjedal, udbudsdirektør NSB
Den statslige togtrafik i Norge skal fremover sendes i udbud og ejerskabet af NSB overføres til erhvervs- og fiskeriministeriet. Samferdsels­depar­te­mentet får ansvar for trafikkøb. Arne gennemgår den nye organisering i Norge med Jernbanedirektorat og giver os sit bud på fremtiden for NSB.

Kl. 15.20: Kaffe / Frugt

Kl. 16.10: Udbud i Sverige, v/ Björn Westerberg, Tågoperatörerna
Björn er direktør i den svenske brancheforening for togoperatører, der kører udbudt regionaltogs trafik og kommerciel trafik i eget regi. Hvad er branchens syn på udbud? Hvordan er samspillet med infrastrukturejerne? Hvilke erfaringer bør man være opmærksom på i Danmark?

Kl. 16.40: Fri trafik og udbudt trafik på samme spor, v/ Petter Essén, SJ
I Sverige drives lang-distance trafik på kommercielle vilkår mens den regionale trafik får driftstilskud via den regionale skat. Mellem Göteborg og Malmö driver SJ fjerntogstrafik parallelt med Øresundstog; et regionaltog finansieret af de 3 regionale trafikselskaber. Hvordan fungerer det for kunderne og selskaberne? Hvilke erfaringer kan videregives til Danmark?  

Kl. 17.10: Udbud af regionaltogstrafik med 99 togsæt, v/ Magnus Andersson, Skånetrafiken (prel)
Magnus er togchef på Skånetrafiken der netop har afsluttet udbud af lokaltogstrafikken i Skåne, der drives med 99 Pågatåg. Operatørerne skal fremover også have ansvar for driften af stationer. Hvad er erfaringerne fra udbudsprocessen og hvilke erfaringer kan videregives til danske udbud?

Kl. 17.45:           Opsamling og tak for i dag  

Arrangementet gennemføres med praktisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen


 

 

View Event →