Back to All Events

Transportøkonomi i et feministisk perspektiv

Transport, og den måde vi vælger at indrette den på, kan skabe ulighed. Mellem ung og gammel, rask og syg og mellem kvinder og mænd. En manglende elevator på en station gør det vanskeligt for børnefamilier og gangbesværede at bruge kollektiv transport, belægninger der er hullede, stier der er tilgroede og uden markering vanskeliggør blinde og svagtseendes mobilitet, og mangelfuld belysning kan være utryghedsskabende. Disse forhold er desuden særdeles vanskelige at opfange i de transportøkonomiske modeller, som vi i dag bruger i vores planlægning.

Derfor har Transportøkonomisk Forening, TØF, bedt to at de fremmeste forskere på området om at give et oplæg om transport set i feministisk perspektiv. De bliver udfordret af tre praktikere på området, hvorefter der samles op på, hvorledes vi implementerer og bruger nye indsigter i vores praktiske, politiske hverdag.

Kom til spændende gå-hjem-møde og blive klogere på, hvordan vi kan indrette vores transport bedre så den producerer lighed og tilgængelighed i stedet for ulighed og utilgængelighed.

Location: København, mere præcist kommer snarest.

Earlier Event: September 10
Moving People - towards sustainable societies
Later Event: October 7
Kollektiv Trafik Konference 2019