Back to All Events

Udbud af togtrafik - Nordiske erfaringer

  • 15 Arne Jacobsens Allé København S, 2300 Denmark (map)

Transportøkonomisk Forening (TØF) og Forum for Nordisk Jernbane Samarbejde (NJS) inviterer til seminar om nordiske erfaringer med udbud af togtrafik:

Udbud af togtrafik - Nordiske erfaringer 

Program

Kl. 14.00: Velkomst og intro til dagens tema
v/ NJS formand Flemming Lund

Kl. 14.10: Sektoranalyse for jernbanen, v/ Kim Pimenta  
Transportministeriet har offentliggjort en sektoranalyse for den statslige jernbane med en 6 meget forskellige scenarier for udbud af statens tog­trafik og den fremtidige rolle for DSB.  Sektoranalysen er udført af McKinsey Company og Strueense & Co.

Kl. 15.00: Udbud af statslig togtrafik i Norge, v/  Arne Vidar Hesjedal, udbudsdirektør NSB
Den statslige togtrafik i Norge skal fremover sendes i udbud og ejerskabet af NSB overføres til erhvervs- og fiskeriministeriet. Samferdsels­depar­te­mentet får ansvar for trafikkøb. Arne gennemgår den nye organisering i Norge med Jernbanedirektorat og giver os sit bud på fremtiden for NSB.

Kl. 15.20: Kaffe / Frugt

Kl. 16.10: Udbud i Sverige, v/ Björn Westerberg, Tågoperatörerna
Björn er direktør i den svenske brancheforening for togoperatører, der kører udbudt regionaltogs trafik og kommerciel trafik i eget regi. Hvad er branchens syn på udbud? Hvordan er samspillet med infrastrukturejerne? Hvilke erfaringer bør man være opmærksom på i Danmark?

Kl. 16.40: Fri trafik og udbudt trafik på samme spor, v/ Petter Essén, SJ
I Sverige drives lang-distance trafik på kommercielle vilkår mens den regionale trafik får driftstilskud via den regionale skat. Mellem Göteborg og Malmö driver SJ fjerntogstrafik parallelt med Øresundstog; et regionaltog finansieret af de 3 regionale trafikselskaber. Hvordan fungerer det for kunderne og selskaberne? Hvilke erfaringer kan videregives til Danmark?  

Kl. 17.10: Udbud af regionaltogstrafik med 99 togsæt, v/ Magnus Andersson, Skånetrafiken (prel)
Magnus er togchef på Skånetrafiken der netop har afsluttet udbud af lokaltogstrafikken i Skåne, der drives med 99 Pågatåg. Operatørerne skal fremover også have ansvar for driften af stationer. Hvad er erfaringerne fra udbudsprocessen og hvilke erfaringer kan videregives til danske udbud?

Kl. 17.45:           Opsamling og tak for i dag  

Arrangementet gennemføres med praktisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen