Back to All Events

Kollektiv Trafik Konferencen 2017


Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum i samarbejde med projektet ”Biogas2020”:

Bedre kollektiv trafik i fremtiden – udfordringer og milepæle

Kollektiv Trafik Konferencen 2017

9.  -10. oktober 2017, Comwell Storebælt, Ørnumvej 6, 4220 Korsør

Den selvkørende fremtid er rykket tæt på kollektiv trafik som mulighed og udfordring. Konferencen tager temperaturen på den selvkørende fremtid og dens konsekvenser for kollektiv trafik - med eller uden deleøkonomi.

Regeringen har netop spillet ud med et stort oplæg til en ny og mere markedsorienteret organisering af jernbanetrafikken. Vi får en præsentation af udspillet og nogle faglige og politiske kommentarer til regeringens nye jernbanepolitik.

De positive milepæle for kollektiv trafik i Danmark står i kø i 2017 og vil præge konferencen. Her er nogle af de større:

·         Movia linje 5C er åbnet mellem Københavns Lufthavn og Herlev Hospital

·         Letbanen i Aarhus åbner

·         Region Nordjylland, NT og Nordjyske Jernbaner overtager den regionale             jernbanetrafik

·         Forsøgsordning for førerløse køretøjer bliver vedtaget i Folketinget

Som sædvanlig består programmet af plenumsessioner vekslende med seminarrunder med 4 og 5 parallelle spor.

Biogas på programmet mandag den 9. oktober kl. 13.30-18.30. I samarbejde med projektet ”Biogas 2020” sætter vi fokus på biogas til bustransport. Her vil være et plenumoplæg om udbudsformer samt to seminarer efter hinanden, hvor en række centrale biogasaktører er på podiet.

Udvalgte overskrifter fra plenumprogrammet:

·         Kollektiv trafik i en selvkørende fremtid

·         Selvkørende busser nu og i fremtiden

·         Revolution i jernbanepolitikken – udbud og ny organisering

·         DOT i offensiven

Udvalgte overskrifter for seminarer:

·         Letbaner og metro

·         Maas i byen og på landet

·         Elbusser - erfaringer og planer

·         Tilgængelighed og flextrafik

 

Ret til ændringer forbeholdes.
Priser:

KTF konf priser (2).png