Back to All Events

TØFs Generalforsamling

  • Asfaltindustrien Lautrupvang 2 Ballerup Danmark (map)

Transportøkonomisk Forenings årlige generalforsamling


På vegne af formanden inviteres der til ordinær generalforsamling i Transportøkonomisk Forening tirsdag d. 21 maj 2019 kl. 12.30 – 13.30 hos Asfaltindustrien, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup. Der vil være frokost til dem der ønsker fra kl. 11.30-12.30.

Alle medlemmer er hjerteligt velkomne.

Bemærk venligst at indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer skal være sekretariatet i hænde senest d. 7. maj, på e-mail: il@toef.dk. På forhånd tak.


Dagsorden

  1. Valg af dirigent og protolkolfører

  2. Valg af to personer, der sammen med formanden godkender referat af mødet i foreningens generalforsamlingsprotokol

  3. Forelæggelse og godkendelse af årsberetningen

  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og budgettet for det kommende år, herunder kontingent for kommende år

  5. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen og indsendte forslag fra medlemmerne

  6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer

  7. Eventuelt

Der vil efter generalforsamlingen være en forfriskning.


På glædeligt gensyn og bedste hilsner 
fra formanden og sekretariatet