Back to All Events

Organiseringen af den kollektive trafik – HOT or not?

  • Rambøll Hannemanns Allé 53 Kastrup, 2300 Denmark (map)

Motivation: Ad flere omgange har organiseringen af og ansvaret for den kollektive transport været til debat. Fx i forbindelse ned evalueringen af lov om trafikselskaber og op til (og efter) etableringen af paraplyorganisationen for kollektiv transport på Sjælland, DOT.

Senest er der også blevet åbnet for en omlægning af det regionale ansvar, som led i regeringens udspil om en sundhedsreform. Og for ganske nylig har regeringen kommet med forslag til ændringer af organiseringen af den kollektive transport i Hovedstadsområdet.

På dette debatmøde ønsker TØF at benytte lejligheden til at se uhildet og sammenhængende på området, bl.a. ved at bringe positive svenske erfaringer i spil.


Programmet opdateres løbende!

Program:

13.00-13-05: Indledning ved ordstyrer Per Homann Jespersen

13.05-13.30: Transport-, Bygnings- og Boligministeriets planer for organiseringen af den tværkommunale mobilitet, v/

13.30-13.55: Erfaringer og anbefalinger fra Sverige til Danmark, v/ Linus Eriksson, Skånetrafiken

13.55-14.15: Hvad anbefaler forskningen?, v/ Otto Anker Nielsen, DTU

14.15-14.35: Kaffepause

14.35-15.15: Korte indlæg på 10 min fra nogle af aktørerne:

·       Hvordan sikres den regionale sammenhæng?, v/ Carsten Hyldborg, Fynbus

·       Hvad har passagererne brug for?, v/ Laura Kirch Kirkegaard, Passagerpulsen

·       HOT, set fra regionalside side, Martin Baden, Næstformand Trafikudvalget

·       Hvilke råd vil erhvervslivet give ift. tværkommunal mobilitet?, v/ Lise Bjørg Pedersen, DI

15.15-15.55: Paneldebat mellem et miks af statslige og regionale politikere (og salen):

·       Næstformand Trafikudvalget, Martin Baden, Socialdemokratiet

·       Transportordfører Kim Christiansen

·       Vice-borgmester i Syddjurs Kommune og formand for Trafikselskaberne i Danmark, Claus Wistoft

15.55-16.00: Afrunding ved ordstyreren.

Opdateret den 27. februar 2019