Back to All Events

Trafikselskabers roller, strategi og samarbejde i en fremtid med smart mobilitet

TØF inviterer i samarbjede med KTF - Kollektiv Trafik Forum til arrangementet:

Trafikselskabers roller, strategi og samarbejde i en fremtid med smart mobilitet
v. Claus Hedegaard Sørensen fra svenske K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, Lund, Sverige.

Hvad er trafikselskabernes rolle i en fremtid med Mobility as a Service (MaaS) og selvkørende busser? Hvilke muligheder og udfordringer giver nye mobilitetsformer?

Claus Hedegaard Sørensen har afdækket nordiske trafikselskabers roller og strategier i en fremtid med smart mobilitet. Til dette gå-hjem-møde introducerer han kort K2 og vil dernæst præsentere anbefalinger fra et aktuelt forskningsprojekt.

Ud over det faglige input vil TØF også gerne ønske glædelig jul, og sørger selvfølgelig for lidt godt til ganen i den anledning.

Venue kommer snarest, men bliver i Københavnområdet.

Later Event: January 27
Fremtidens Transport 2020