Back to All Events

TØFs Generalforsamling

  • Rambøll 53 Hannemanns Allé København, 2300 Denmark (map)

Transportøkonomisk Forenings årlige generalforsamling


På vegne af formanden inviteres til ordinær generalforsamling i Transportøkonomisk Forening tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 12.00 – 13.00 hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S.

Alle medlemmer er hjerteligt velkomne, tilmelding via dette link: https://mdc.nemtilmeld.dk/51/

Bemærk venligst at indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer skal være sekretariatet i hænde senest d. 8. maj, på e-mail: il@toef.dk. På forhånd tak.

----------------------------------------------

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og protolkolfører
  2. Valg af to personer, der sammen med formanden godkender referat af mødet i foreningens generalforsamlingsprotokol
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsberetningen
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og budgettet for det kommende år, herunder kontingent for kommende år
  5. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen og indsendte forslag fra medlemmerne*
  6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer
  7. Eventuelt

*Ad punkt 5, bestyrelsen foreslår følgende tilføjelser til vedtægterne i hovedafsnit Medlemmer paragraf 4 stykke 3: "Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for samt foretage udnævnelse af æresmedlemmer."
 

Der vil efter generalforsamlingen være en forfriskning.

-------------------------------------------------


På glædeligt gensyn og bedste hilsner 
fra formanden og sekretariatet

Earlier Event: May 14
RAILcph 2018
Later Event: May 31
Transport Summit DTU 2018