Back to All Events

Kollektiv Trafik Konference


Kollektiv Trafik Konference 2018 – fremtidsperspektiverne for kollektiv trafik

Program + semniarrunder 2018.png
Program + semniarrunder 20182.png

Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum inviterer til årets kollektiv trafik konference d. 8.-9. oktober i Korsør.

Kollektiv trafik konferencen er den årlige anledning til at møde kolleger fra hele landet.
Kom og hør oplæg fra og drøft aktuelle problemstillinger med centrale aktører – i år bl.a. om:
-          Mobility as a Service (MaaS) – har finnerne fundet det næste Nokia?
-          Hvordan ser fremtiden ud for jernbanen ifølge DSBs direktør?
-          Hvad kan kommuner gøre for at fremme mobilitet og bymiljø?

Her en række nedslag fra programmet

Mobility as a Service
Årets keynote taler er finske Krista Huhtala-Jenks, der vil tale om hands-on experience with regulating and implementing MaaS
Mobility as a Service (MaaS) kombinerer forskellige mobilitetsformer i én brugervenlig grænseflade. Ideen er, at MaaS-brugere afhængigt af deres behov har let adgang bus, bycykel, taxi, delebil etc. Den lejlighedsvise bruger betaler pr gang, mens mobilisten tegner et abonnement. MaaS-operatører vil udgøre et alternativ til bilen.
Huhtala-Jenks var tidligere ansat hos det finske transportministerium, der via MaaS-lovgivning stiller krav om åbne data samt salg af billetter via 3. part. I dag er Huhtala-Jenks ansat hos MaaS Global, der står bag Whim-platformen, der er udrullet i Helsinki og er på vej til andre byer.
NT, GoMore og Rejseplanen følger op med indlæg om MaaS set fra deres perspektiv.

Hvordan udvikler vi den kollektive trafik?
Inden paneldebat om, hvordan vi sikrer et sammenhængende kollektivt trafiksystem, vil
-          Medlem af transportministerens ekspertgruppe Mobilitet for fremtiden, Anette Enemark fra Movia, tale om behovet for forskellige trafikale løsninger i forskellige områder. 
-          DSBs direktør, Flemming Jensen, berette om hvordan fremtiden ser ud for jernbanen
-          Behovet for en trafikal masterplan blive fremhævet af Michael Svane fra DI
-          Aalborg Kommune fortælle om mulighederne med BRT

Mobilitet på landet
Med en ny taxilov, Flextur i Rejseplanen samt udvikling af Plustur er mobiliteten på landet i bevægelse.
-          Dansk Taxi Råd og Landdistrikternes Fællesråd vil give deres vurdering af, om taxibehovet på landet bliver dækket
-          Movia og Kalundborg Kommune vil fortælle om erfaringer med Flextur i Rejseplanen i Kalundborg
-          NT giver status og fortæller om deres fremtidsplaner med Plustur i Nordjylland