Back to All Events

Generalforsamling i Dansk Banegods

  • Nationalmuseet Ny Vestergade 10 1471 København K Undervisningslokale 1 (map)Dagsorden

 

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Godkendelse af årsregnskabet samt disponering af årets resultat
  3. Godkendelse af budget og kontingentberegning
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt


Tilmelding venligst til Jan Wildau senest d. 24. februar på info@banegods.dk.


Generalforsamlingen holdes fra
kl. 10.30 til kl. 12.30.
Derefter samles vi til frokost i Nationalmuseets restaurant.

Later Event: March 1
Vækstkonference 2017