Back to All Events

Sammenhængende mobilitet i Aarhus - planlægning og koordinering

Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum indbyder i samarbejde med Business Region Aarhus hermed til debatmøde om:

Sammenhængende mobilitet - planlægning og koordinering
Mandag den 27. februar 2017 kl. 13.00 - 17.00 på Aarhus Rådhus

  • Hvordan kan der skabes en bedre sammenhæng i trafikplanlægning og prioritering mellem det nationale, regionale og lokale niveau?
  • Hvordan skabes en sammenhæng mellem trafikformerne?
  • Hvordan spiller nye indsatser for bedre mobilitet sammen med traditionelle vej- og baneinvesteringer?

Mødet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Earlier Event: February 8
Fremtidens Havne