Back to All Events

Nordisk konference om biomasse i tung transport

  • Post Nord 88 Hedegaardsvej København, 2300 Denmark (map)

NTM Sverige og NTM Danmark (TINV) inviterer i samarbejde med Fores (2030-sekretariatet) og CONCITO til:

Nordisk konference om biomasse i tung transport

Transportsektoren tegner sig for en betydelig og stigende del af den samlede udledninger af CO2, og har dermed også en vigtig rolle for at nå de klimamål, som senest blev aftalt på klimatopmødet i Paris 2015.  I de nordiske lande vil opfyldelse af forpligtigelserne i Paris aftalen betyde, at transportsektoren allerede frem mod 2030 skal bidrage med en reduktion af CO2 udledningen på ca. 40 % i forhold til 2005 niveauet. Frem til 2050 er det forudsætningen, at anvendelse af fossile brændstoffer er stort set udfaset. Når det gælder tunge transporter, kan anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer give vigtige bidrag til at realisere reduktionsmålene.  Men er det rette vej, og hvad er i så fald den gode måde at anvende biomassen på? 

Konferencen vil stille fokus på biobrændstof i den tunge transport på landevej som middel til at nå 2030 og 2050 målene for transportsektoren – muligheder og begrænsninger.

Målgruppen er transportvirksomheder, transportkøbere, myndigheder og beslutningstagere i øvrigt i forhold til transportsystemet samt videnspersoner (forskere og rådgivere). Det er vigtigt, at målgruppen på baggrund af deltagelsen har et bedre overblik som grundlag for deres strategisk miljø- og klimarbejde. 

Konferencen gennemføres med støtte fra Post Nord

Earlier Event: November 21
Höghastighetsjärnväg i Sverige
Later Event: January 19
Fremtidens Transport 2017