Masterplan nu! -Investeringer i Infrastruktur – fra Romertidens projekter til varig vækst
Jan
10
2:00 PM14:00

Masterplan nu! -Investeringer i Infrastruktur – fra Romertidens projekter til varig vækst

Om arrangementet:

Den fysiske infrastruktur i form af veje, jernbaner, havne, lufthavne, luftkorridorer, sejlruter etc. har en afgørende indflydelse på hverdagen for alle: borgere såvel som erhvervsliv.  Men hvor stor betydning har investeringerne for varig vækst? Hvad er udfordringerne mht. trængsel og miljøpåvirkning? Hvad efterspørger borgerne og erhvervsliv?

Vi tager afsæt i et historisk perspektiv, hvor forskere fra Københavns Universitet har undersøgt og kortlagt de langsigtede virkninger af romertidens infrastrukturprojekter for den langsigtede vækst.

Grunden til, at disse historiske perspektiver er interessant i dag, er, at vores hovedfærdselsårer i år 2018 ligger stadig der hvor romerne anlagde dem i tidernes morgen.

Med det i mente stiller vi skarpt på erhvervslivets ønsker til en fremtidig infrastrukturplan for hele Danmark.

 • Hvad er dagens udfordringer

 • Hvorfor skal vi have en samlet og langsigtet plan for infrastruktur investeringer? -

 • Hvordan beregner vi effekten af investeringerne – og hvordan kan de finansieres?

Afslutningsvis inviterer vi de politiske ordførere til at fremlægge deres syn på behovet for infrastrukturinvesteringer og deres refleksioner om hvordan vi med kloge investeringer skaber mest langsigtet og bæredygtig vækst for pengene.


View Event →
Fremtidens Transport 2019 - Klimaet i transporten - kend din værktøjskasse
Jan
28
9:00 AM09:00

Fremtidens Transport 2019 - Klimaet i transporten - kend din værktøjskasse

Skærmbillede 2018-11-07 kl. 09.41.03.png
streg.png

Danske Regioner, KL, DI Transport og IDA inviterer i samarbejde med Transportøkonomisk Forening og ITS Danmark til konferencen Fremtidens Transport 2019 ‘Klimaet i transporten – kend din værktøjskasse‘

Inspireret af FN’s bæredygtighedsmål sætter konferencen i år fokus på klima og transport og hvordan staten, kommuner og regioner i praksis har mulighed for at påvirke den lokale trafik og mobilitet i en bæredygtig retning.

Dagen vil blandt andet byde på indlæg om udenlandske og danske erfaringer med drivmidler, organisering af mobilitet og trafikanters adfærid.

Konferencen rundes af med en paneldebat med transport og klima politikere.

Brug pauserne til at møde kolleger, konkurrenter og nye samarbejdspartnere!

Programmet følger snarest

– sæt kryds i kalenderen eller meld dig til med det samme!

View Event →

Kollektiv Trafik Konference
Oct
8
to Oct 9

Kollektiv Trafik Konference

Kollektiv Trafik Konference 2018 – fremtidsperspektiverne for kollektiv trafik

Program + semniarrunder 2018.png
Program + semniarrunder 20182.png

Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum inviterer til årets kollektiv trafik konference d. 8.-9. oktober i Korsør.

Kollektiv trafik konferencen er den årlige anledning til at møde kolleger fra hele landet.
Kom og hør oplæg fra og drøft aktuelle problemstillinger med centrale aktører – i år bl.a. om:
-          Mobility as a Service (MaaS) – har finnerne fundet det næste Nokia?
-          Hvordan ser fremtiden ud for jernbanen ifølge DSBs direktør?
-          Hvad kan kommuner gøre for at fremme mobilitet og bymiljø?

Her en række nedslag fra programmet

Mobility as a Service
Årets keynote taler er finske Krista Huhtala-Jenks, der vil tale om hands-on experience with regulating and implementing MaaS
Mobility as a Service (MaaS) kombinerer forskellige mobilitetsformer i én brugervenlig grænseflade. Ideen er, at MaaS-brugere afhængigt af deres behov har let adgang bus, bycykel, taxi, delebil etc. Den lejlighedsvise bruger betaler pr gang, mens mobilisten tegner et abonnement. MaaS-operatører vil udgøre et alternativ til bilen.
Huhtala-Jenks var tidligere ansat hos det finske transportministerium, der via MaaS-lovgivning stiller krav om åbne data samt salg af billetter via 3. part. I dag er Huhtala-Jenks ansat hos MaaS Global, der står bag Whim-platformen, der er udrullet i Helsinki og er på vej til andre byer.
NT, GoMore og Rejseplanen følger op med indlæg om MaaS set fra deres perspektiv.

Hvordan udvikler vi den kollektive trafik?
Inden paneldebat om, hvordan vi sikrer et sammenhængende kollektivt trafiksystem, vil
-          Medlem af transportministerens ekspertgruppe Mobilitet for fremtiden, Anette Enemark fra Movia, tale om behovet for forskellige trafikale løsninger i forskellige områder. 
-          DSBs direktør, Flemming Jensen, berette om hvordan fremtiden ser ud for jernbanen
-          Behovet for en trafikal masterplan blive fremhævet af Michael Svane fra DI
-          Aalborg Kommune fortælle om mulighederne med BRT

Mobilitet på landet
Med en ny taxilov, Flextur i Rejseplanen samt udvikling af Plustur er mobiliteten på landet i bevægelse.
-          Dansk Taxi Råd og Landdistrikternes Fællesråd vil give deres vurdering af, om taxibehovet på landet bliver dækket
-          Movia og Kalundborg Kommune vil fortælle om erfaringer med Flextur i Rejseplanen i Kalundborg
-          NT giver status og fortæller om deres fremtidsplaner med Plustur i Nordjylland

View Event →
Rundvisning i Metro Cityringen
Sep
27
1:00 PM13:00

Rundvisning i Metro Cityringen

Byggepladsbesigtigelse d. 27. september 2018.

Besigtigelsen vil starte ved Marmorkirken (Store Kongensgade 84 A, 1264 KBH K) og afsluttes ved Kongens Nytorv (Kongens Nytorv 21 A, 1050 KBH K).

Ved ankomst vil I blive delt i flere hold grundet sikkerhed, hvorefter følgende program vil foregå

Kl. 13.00         Ankomst til Marmorkirken. Modtagelse af O&M Manager, Thomas Bech Roskjær

Kl. 13.10         Omklædning til sikkerhedsudstyr (sikkerhedssko, vest og hjelm)

Kl. 13.20         Holdene besigtiger Marmorkirkens byggeplads og skakt

Kl. 14.20         Afgang fra Marmorkirkens byggeplads

Kl. 14.50         Ankomst til Kongens Nytorvs byggeplads, hvorefter holdene besigtiger selve byggepladsen og skakt

kl. 15.50         Afrunding – evt. sidste spørgsmål

kl. 16.00         Afgang fra Kongens Nytorv

 

Praktiske Informationer:

Det er ikke tilladt at bære nederdel/kjole eller shorts under besigtigelsen.

Der kan forekomme stejle trapper/stillads, der skal passeres under besøget på byggepladsen.

Sikkerhedsudstyr (sikkerhedssko, vest og hjelm) vil blive udleveret og skalbenyttes både under ophold på byggeplads, i skakt og i tunnel.

I bedes venligst medbringe rygsæk eller lign. til personlige ejendele (bl.a. sko m.m.), da vi ikke har mulighed for at opbevare disse.

View Event →
ITS World Congress 2018
Sep
17
to Sep 21

ITS World Congress 2018

Under the theme “Quality of Life”, the Congress will focus on innovative ITS solutions for easier and healthier mobility options in people’s everyday life.
 

Organised by ERTICO – ITS Europe and the City of Copenhagen, the ITS World Congress will be held at the Bella Center in Copenhagen on September 17 – 21, 2018. 

It is the largest international congress in the field of intelligent transport systems and services gathering approximately 3,500 delegates representing the ITS industry, public authorities, researchers and students.
 

The Congress also serves as an important platform for international political debates and agreements within the fields of transport.

Join mailinglist: itsworldcongress2018@tmf.kk.dk

View Event →
CONNECT 2018
Sep
6
to Sep 7

CONNECT 2018

Deltag i konferencen med fokus på driftsikkerhed, kapacitet og vækst på en af Nordeuropas mest centrale transportkorridorer - Jyllandskorridoren.


CONNECT 2018 er den transport- og logistikkonference i 2018, hvor
erhvervsliv og beslutningstagere mødes for at debattere den indsats, de
prioriteringer og de løsningsmodeller, der har betydning for, at
Jyllandskorridoren også i fremtiden kan være en af de bærende
transportkorridorer i Nordeuropa.
Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil åbne konferencen den 6. september
2018, hvor der vil være fokus på godstransport via Jyllandkorridoren. Den 7.
september 2018 vil fokus være på de langsigtede tendenser i transport- og
logitiskbranchen, herunder nye teknologier og løsninger.


View Event →
Trafikdage i Aalborg 2018
Aug
27
to Aug 28

Trafikdage i Aalborg 2018

Hør ikke mindre end 90 spændende indlæg om forskningsresultater, analyser samt praktiske erfaringer fra transportsektoren til konferencen Trafikdage den 27.-28. august på Aalborg Universitet. Programmet byder blandt andet på:

 • Transportminister Ole Birk Olesen indleder Trafikdage, og deltagerne får lejlighed til at debattere med ministeren
 • Hør om mulighederne for finansiering af transportprojekter gennem Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) programmet, der i de kommende år har 16 mio. euro til internationale transportprojekter i Øresund-Kattegat- Skagerrak regionen
 • Special session: Back to the future. Revurdering af den samfundsøkonomiske analyse – nu med gang, cykling og kollektiv transport
 • Executive session om rapporten fra Transportministerens ekspertgruppe om Mobilitet for fremtiden
View Event →
Præsentation af rapport: Den Ny Verdenshandel
Jun
6
3:00 PM15:00

Præsentation af rapport: Den Ny Verdenshandel

Instituttet for Fremtidsforskning har udgivet rapporten Den Ny Verdenshandel, og TØF's medlemmer får mulighed for at kigge med, når der stilles skarpt på de tendenser, der bliver mest betydningsfulde. Vi vil kigge på udfordringer og muligheder i den fremtidige handel som beslutningstagere i alle sektorer og organisationstyper bør være bevidste om.

Præsident Trumps eskalerende handelsagenda og Storbritanniens fortsatte Brexitforhandlinger med EU har i den seneste tid sat handel tilbage på toppen af dagsordenen i den globale geopolitiske arena. Udbruddet af handelskrige og øget protektionisme kan blive en trussel mod globaliseringen, som vi kender den.

Der er adskillige områder med usikkerheder, som bør tages i betragtning:

 • Vil regionalisering fortsætte og hvordan vil den se ud?
 • Hvordan vil automatisering påvirke handel og arbejdspladser?
 • Hvordan ser en kinesisk ledet globalisering ud?
 • Hvordan er det fremtidige forhold mellem økonomisk vækst og handel?
 • Hvordan definerer vi økonomisk vækst i fremtiden?

Præsentationen ved Daria Krivonos efterfølges af en paneldebat, hvor aktører indenfor logistik og industrien vil debattere udfordringer og muligheder i den fremtidige handel. 

Panel deltagere:

 • Daria Krivonos, Senior Advisor & Futurist, Instituttet for Fremtidsforskning
 • Peter Thagesen, Underdirektør, Afsætningspolitik, Dansk Industri
 • Flemming Ole Nielsen, Executive Vice President, Investor Relations and Corporate Communication, DSV
 • Jacob K. Clasen, Executive Director, Danish Shipping

Arrangementet bliver holdt på dansk og rapporten Den ny verdenshandel vil blive udleveret på dagen.TINV.nyt.300dpi.transparent (1) (1).png
iff.png
Logo-TØF-m-text (1).png
View Event →
TØFs Generalforsamling
May
22
12:00 AM00:00

TØFs Generalforsamling

Transportøkonomisk Forenings årlige generalforsamling


På vegne af formanden inviteres til ordinær generalforsamling i Transportøkonomisk Forening tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 12.00 – 13.00 hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S.

Alle medlemmer er hjerteligt velkomne, tilmelding via dette link: https://mdc.nemtilmeld.dk/51/

Bemærk venligst at indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer skal være sekretariatet i hænde senest d. 8. maj, på e-mail: il@toef.dk. På forhånd tak.

----------------------------------------------

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og protolkolfører
 2. Valg af to personer, der sammen med formanden godkender referat af mødet i foreningens generalforsamlingsprotokol
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsberetningen
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og budgettet for det kommende år, herunder kontingent for kommende år
 5. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen og indsendte forslag fra medlemmerne*
 6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer
 7. Eventuelt

*Ad punkt 5, bestyrelsen foreslår følgende tilføjelser til vedtægterne i hovedafsnit Medlemmer paragraf 4 stykke 3: "Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for samt foretage udnævnelse af æresmedlemmer."
 

Der vil efter generalforsamlingen være en forfriskning.

-------------------------------------------------


På glædeligt gensyn og bedste hilsner 
fra formanden og sekretariatet

View Event →
Godstransporten i Forandring
Apr
5
1:00 PM13:00

Godstransporten i Forandring

Godstransporten i Forandring

- Køretøjsteknologi, brændstof, værktøj og IT løsninger

Program
Kl. 13.00: Velkomst og introduktion til dagens program, v/ Lars Overgaard

Kl. 13.10: Håndbog i miljøledelse, Grøn Beregner og andre værktøjer til transportbranchen, v/ Jens Gjerløv, DTL 

Kl. 13.30: Få styr på de reelle emissioner, v/ Sten Frandsen, Teknologisk Institut

Kl. 13.50: Transport og Logistik i skyen som abonnement, v/ Michael Lunde, MultiIt

Kl. 14.10: Praktisk anvendelse af IT i vognmandsvirksomhed, v/ Brian Pedersen, AutoBude

Kl. 14.30: Kaffepause

Kl. 14.50: Syntetisk diesel og andre nye brændstoffer, v/ Per Ollikainen, DCC Energi (Shell Danmark)

Kl. 15.10: P. Fournaise erfaring med lastbiler på gas, v/ Peter Fournaise, P. Fournais

Kl. 15.30: Lastbiler på LNG og test af selvkørende skraldebiler, v/ Tommy Nielsen, Volvo Lastbiler Danmark

Kl. 15.50: Dansk produktion af fuldelektriske renovationsbiler, v/ Rasmus Banke, Banke Electromotive

Kl. 16.10: Udviklingen indenfor platooning og selvkørende køretøjer, v/ Anton Freisleben, Scania Danmark og Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet

Kl. 16.30: Afrunding og tak for i dag, v/ Lars Overgaard

Kl. 16.40: Forfriskning & networking

View Event →
Mar
15
8:45 AM08:45

AUTODRIVE 2018

HØR OM FREMTIDENS SELVKØRENDE TRANSPORT PÅ AUTODRIVE 2018

Den 15. marts slår Nohrcon dørene op til en spændende konference om selvkørende biler og selvkørende transport, og dens betydning for fremtidens trafik, lovgivning, byplanlægning, og investeringer i infrastruktur og anlæg.

Konferencen afholdes hos Audi i Søborg, og der bliver mulighed for at prøve en tur i en af deres biler med selvkørende egenskaber i løbet af konferencedagen. 

17546926_1298677580212366_5439429422493523101_o.jpg

Blandt en række spændende oplæg på dagen kan du opleve "Mr. Robobus", også kendt som Harri Santamala, CEO i Sensible4, som bragte automatiserede busser til Finland og etablerede hele det selvkørende, finske økosystem. 

DI Transport er konferencepartner, og deres medlemmer får 25 % rabat på konferencen.  Der er early-bird rabat frem til 15. januar, og du kan tilmelde 3 og betale for 2.

- Som TØF medlem får du 25% ved at bruge koden: tøf rabat

View Event →
Fremtidens Transport 2018
Jan
29
9:00 AM09:00

Fremtidens Transport 2018

Danske Regioner, KL, DI Transport og IDA afholder i samarbejde med Transportøkonomisk Forening og ITS Danmark konferencen:

Fremtidens Transport 2018
- Kommunale og regionale virkemidler til en bedre mobilitet

Konferencen har i år fokus på kommuners og regioners muligheder for at påvirke den lokale trafik og mobilitet, bl.a. gennem øget brug af data og fokus på samspil mellem transportformer. Dagen vil blandt andet byde på indlæg om udenlandske og danske erfaringer med MaaS, status på førerløse biler på danske veje og ændringer i mobilitetsmønstre. Konferencen rundes af med en paneldebat, hvor vi efter valget, inviterer kommunale og regionale politikere. Brug pauserne til at møde kolleger, konkurrenter og nye samarbejdspartnere!Sæt kryds i kalenderen eller meld dig til med det samme!


Pris

1.250 kr. inkl. morgenbrød, frokost, et glas vin og networking.
500 kr. for studerende

View Event →
Bedre bustrafik - et fælles ansvar
Jan
9
10:00 AM10:00

Bedre bustrafik - et fælles ansvar

Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum inviterer til workshoppen:

Bedre bustrafik - et fælles ansvar

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 10-16 hos Dansk Industri, Rådhuspladsen, 1787 København K
Registrering fra kl. 9.30

Er busoperatører og trafikselskaber sammen om at drive bustrafikken – eller spærrer kontrakter, jura og vaner for passagerernes vej til bussen? Kom og tag aktivt del i udviklingen af nye løsninger og samarbejdsformer.

Workshoppen afholdes i samarbejde med brancheforeningerne Dansk Kollektiv Trafik og Danske Busvognmænd

Tilmeldingen er åben.

Antallet af deltagere er begrænset.

Pris for medlemmer*: kr. 1.500 incl. moms

Pris for ikke-medlemmer: kr. 2.125 incl. moms

*) Medlemsprisen gælder for medlemmer af Transportøkonomisk Forening, Kollektiv Trafik Forum, Dansk Kollektiv Trafik og Danske Busvognmænd

View Event →
Nov
23
2:45 PM14:45

Hedorfs Fonds Pris for Transportforskning 2017 - Prisoverrækkelse

Invitation til Transportkompagniet Nords 90-års jubilæum samt overrækkelsen afHedorfs Fonds Pris for Transportforskning 2017

Vi har den store glæde at invitere til overrækkelsen af Hedorfs Fonds Pris for Transportforskning 2017 til professor Jesper Larsen, Institut for Systemer, Produktion og Ledelse, DTU. Efterfølgende fejrer vi Transportkompagniet Nords 90 års fødselsdag og slutter med en reception i festsalen.

Dette finder sted torsdag den 23. november 2017 i Kosmopol, Fiolstræde 44, København

Hedorfs Pris for Transportforskning uddeles hvert andet år som belønning til en mand eller kvinde, som har indlagt sig særlig fortjeneste ved en betydelig indsats for udviklingen af forskning i Danmark inden for transport, logistik og tilgrænsende fagområder med en væsentlig orientering mod godstransport, især for så vidt angår:
- opnåelse af ny erkendelse inden for transportforskning
- faglig, herunder pædagogisk udvikling, til gavn for de transportrelaterede studier
- brobygning mellem transportforskningens mange discipliner

Indstillingskomitéen består af professor Britta Gammelgaard, Copenhagen Business School, professor Otto Anker Nielsen, DTU, direktør Michael Svane, DI, tidligere formand for Transportøkonomisk Forening (TØF) samt Ole Wiberg, udpeget af Hedorfs Fond.

Transportkompagniet Nord A/S blev grundlagt i 1927 og udviklede sig siden til at blive en af de førende transport- og speditionsvirksomheder i Danmark. Eneejeren Frode Hedorf overdrog testamentarisk virksomheden til Generalkonsulinde Anna Hedorf og Generalkonsul Frode Hedorfs Fond. T.K. Nord A/S blev i 1992 solgt til ASG AB. Speditionsaktiviteterne drives i dag videre af DHL Freight – en del af Deutsche Post DHL.


Kl. 14.45 ANKOMST – med forfriskninger

Kl. 15.00 PRISOVERRÆKKELSE

Velkomst ved direktør Lars Frederiksen, formand for Hedorfs Fond
Overrækkelse af transportforskningsprisen 2017 ved transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen
Motivation ved professor Otto Anker Nielsen, DTU
Overrækkelse af transportforskningsprisen 2017
Prismodtagerens replik

Kl. 15.45 Pause med forfriskninger

Kl. 16.00 NORDS JUBILÆUM

Nords værdier ved konsulent Klaus Topholm
Refleksioner ved Preben Poulsen, formand for Hedorfs Seniorforening
Perspektivering ved Ole Mørk, adm. direktør for DHL Freight A/S

Kl. 16.40- Kl .17.30 RECEPTION


Tilmelding til arrangementet helst inden den 15. november.


Med venlig hilsen

Hedorfs Fond og TØF  

View Event →
Nov
8
1:30 PM13:30

Skal vi betale for mobilitet i hovedstads regionen?

Program


Kl. 13.30:           Kaffe og registrering

Kl. 14.00:          Velkomst og intro til dagens tema
                         v/ Ove Holm, underdirektør, DTL, medlem af TØFs bestyrelse

Kl. 14.10:           Oplæg til debat

o   Henrik Nejst Jensen, chefkonsulent, Vejdirektoratet
Vejtrafikanternes betalingsvillighed – trafikal afvisningseffekt af afgifter
Cases: Havnetunnel/Østlig omfartsvej København, ny fjordforbindelseved Frederikssund og HH-forbindelsen

o   Eskild Thuesen, forretningschef, Movia
Prissætning og betalingsvillighed i kollektiv trafik

o   Mogens Fosgerau, professor, København Universitet
Fordele og ulemper ved brugerbetalt mobilitet
Er betaling for mobilitet en forudsætning eller en hindring for mobilitet – eller selvmodsigelse eller ej – økonomisk kalkule eller politisk prioritering?

Kl. 14.50:          Politisk debat med kommunal- og regionspolitekere i Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Moderator, adm. direktør Anders Hundahl, Formand for TØF

o   Martin Geertsen (V) medlem af Region Hovedstaden

o   Jens Mandrup (SF) medlem af Region Hovedstaden

o   Alex Vanopslagh (LA) medlem af Borgerrepræsentationen i København

Kl. 15.50:           Publikum debat

Kl. 16.00:           Opsamling og tak for i dag
                          v/ Ove Holm, underdirektør, DTL, medlem af TØFs bestyrelse


View Event →
Oct
24
1:00 PM13:00

Transportøkonomisk møde - Kan infrastruktur betale sig?

Transportøkonomisk Forening inviterer i samarbejde med Dansk Industri til Transportøkonomisk møde:

Kan infrastruktur betale sig?

 kl. 13-16.30, Dansk Industri, H. C. Andersens Blvd. 18, 1787 København V

Program

Kl. 13.00 Velkomst og intro til dagens tema
Formand Anders Hundahl, Transportøkonomisk Forening

Kl. 13.05 Bedre infrastruktur = bedre bundlinje
Branchedirektør Michael Svane, DI

Kl. 13.20 Infrastruktur og arbejdskraftens mobilitet
Erhvervspolitisk chef Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, Dansk Metal

Kl. 13.35 Vismændenes vurdering af dynamiske effekter
Kontorchef Jesper Linaa, De Økonomiske Råds sekretariat

Kl. 14.00  Infrastruktur fremmer vækst og beskæftigelse
Chefanalytiker Jens Sand Kirk, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kl. 14.25 Pause

Kl. 14.50 Dynamiske effekter ved investeringer i infrastruktur 
Professor Mogens Fosgerau, Københavns Universitet

Kl. 15.15 Sådan regner vi på infrastrukturprojekter
Afdelingsleder Andreas Egense, Vejdirektoratet

Kl. 15.40  Hvad lægger politikerne vægt på?
Hvad afgør prioriteringen? Er det samfundsøkonomi? Spiller dynamiske effekter en rolle?MF Andreas Steenberg, RV; MF Kristian Pihl Lorentzen, V; MF Mette Reissmann, S og MF Henning Hyllested, EL.

Kl. 16.25 Opsamling og afrunding 
Seniorchefkonsulent Annette Christensen, DI og medlem af TØF’s bestyrelse

Kl. 16.30 Tak for i dag

Seminaret er gratis.


View Event →
Kollektiv Trafik Konferencen 2017
Oct
9
to Oct 10

Kollektiv Trafik Konferencen 2017

Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum i samarbejde med projektet ”Biogas2020”:

Bedre kollektiv trafik i fremtiden – udfordringer og milepæle

Kollektiv Trafik Konferencen 2017

9.  -10. oktober 2017, Comwell Storebælt, Ørnumvej 6, 4220 Korsør

Den selvkørende fremtid er rykket tæt på kollektiv trafik som mulighed og udfordring. Konferencen tager temperaturen på den selvkørende fremtid og dens konsekvenser for kollektiv trafik - med eller uden deleøkonomi.

Regeringen har netop spillet ud med et stort oplæg til en ny og mere markedsorienteret organisering af jernbanetrafikken. Vi får en præsentation af udspillet og nogle faglige og politiske kommentarer til regeringens nye jernbanepolitik.

De positive milepæle for kollektiv trafik i Danmark står i kø i 2017 og vil præge konferencen. Her er nogle af de større:

·         Movia linje 5C er åbnet mellem Københavns Lufthavn og Herlev Hospital

·         Letbanen i Aarhus åbner

·         Region Nordjylland, NT og Nordjyske Jernbaner overtager den regionale             jernbanetrafik

·         Forsøgsordning for førerløse køretøjer bliver vedtaget i Folketinget

Som sædvanlig består programmet af plenumsessioner vekslende med seminarrunder med 4 og 5 parallelle spor.

Biogas på programmet mandag den 9. oktober kl. 13.30-18.30. I samarbejde med projektet ”Biogas 2020” sætter vi fokus på biogas til bustransport. Her vil være et plenumoplæg om udbudsformer samt to seminarer efter hinanden, hvor en række centrale biogasaktører er på podiet.

Udvalgte overskrifter fra plenumprogrammet:

·         Kollektiv trafik i en selvkørende fremtid

·         Selvkørende busser nu og i fremtiden

·         Revolution i jernbanepolitikken – udbud og ny organisering

·         DOT i offensiven

Udvalgte overskrifter for seminarer:

·         Letbaner og metro

·         Maas i byen og på landet

·         Elbusser - erfaringer og planer

·         Tilgængelighed og flextrafik

 

Ret til ændringer forbeholdes.
Priser:

KTF konf priser (2).png
View Event →
Udbud af togtrafik - Nordiske erfaringer
Sep
28
2:00 PM14:00

Udbud af togtrafik - Nordiske erfaringer

 • 15 Arne Jacobsens Allé København S, 2300 Denmark (map)
 • Google Calendar ICS

Transportøkonomisk Forening (TØF) og Forum for Nordisk Jernbane Samarbejde (NJS) inviterer til seminar om nordiske erfaringer med udbud af togtrafik:

Udbud af togtrafik - Nordiske erfaringer 

Program

Kl. 14.00: Velkomst og intro til dagens tema
v/ NJS formand Flemming Lund

Kl. 14.10: Sektoranalyse for jernbanen, v/ Kim Pimenta  
Transportministeriet har offentliggjort en sektoranalyse for den statslige jernbane med en 6 meget forskellige scenarier for udbud af statens tog­trafik og den fremtidige rolle for DSB.  Sektoranalysen er udført af McKinsey Company og Strueense & Co.

Kl. 15.00: Udbud af statslig togtrafik i Norge, v/  Arne Vidar Hesjedal, udbudsdirektør NSB
Den statslige togtrafik i Norge skal fremover sendes i udbud og ejerskabet af NSB overføres til erhvervs- og fiskeriministeriet. Samferdsels­depar­te­mentet får ansvar for trafikkøb. Arne gennemgår den nye organisering i Norge med Jernbanedirektorat og giver os sit bud på fremtiden for NSB.

Kl. 15.20: Kaffe / Frugt

Kl. 16.10: Udbud i Sverige, v/ Björn Westerberg, Tågoperatörerna
Björn er direktør i den svenske brancheforening for togoperatører, der kører udbudt regionaltogs trafik og kommerciel trafik i eget regi. Hvad er branchens syn på udbud? Hvordan er samspillet med infrastrukturejerne? Hvilke erfaringer bør man være opmærksom på i Danmark?

Kl. 16.40: Fri trafik og udbudt trafik på samme spor, v/ Petter Essén, SJ
I Sverige drives lang-distance trafik på kommercielle vilkår mens den regionale trafik får driftstilskud via den regionale skat. Mellem Göteborg og Malmö driver SJ fjerntogstrafik parallelt med Øresundstog; et regionaltog finansieret af de 3 regionale trafikselskaber. Hvordan fungerer det for kunderne og selskaberne? Hvilke erfaringer kan videregives til Danmark?  

Kl. 17.10: Udbud af regionaltogstrafik med 99 togsæt, v/ Magnus Andersson, Skånetrafiken (prel)
Magnus er togchef på Skånetrafiken der netop har afsluttet udbud af lokaltogstrafikken i Skåne, der drives med 99 Pågatåg. Operatørerne skal fremover også have ansvar for driften af stationer. Hvad er erfaringerne fra udbudsprocessen og hvilke erfaringer kan videregives til danske udbud?

Kl. 17.45:           Opsamling og tak for i dag  

Arrangementet gennemføres med praktisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen


 

 

View Event →
Taxi Konferencen 2017 - Den nye taxilov og fremtidens erhvervsmæssige personbefordring
Sep
14
9:00 AM09:00

Taxi Konferencen 2017 - Den nye taxilov og fremtidens erhvervsmæssige personbefordring

Transportøkonomisk Forening (TØF), Kollektiv Trafik Forum og Dansk Taxi Råd inviterer til temakonference:

Den nye taxilov og fremtidens erhvervsmæssige personbefordring  

Torsdag den 14. september 2017 kl. 9.00 –13.30, Deloitte Consulting, Weidekampsgade 6, 2300 København S

Den kommende revision af taxiloven er en milepæl i fornyelsen af persontransporten. Loven vil give nye muligheder for produkt- og forretningsudvikling i taxibranchen, men fastholder den grundlæggende regulering.

Samtidig banker ny teknologi på døren, og transportvanerne ser ud til at være markant under forandring.

Konferencen er tænkt til inspiration med fokus på fremtidens muligheder for taxierhvervet og for hele persontransportsektoren.


Program

9.00 Registrering og morgenkaffe

9.30 Velkomst v/ dagens ordstyrer Morten Brønnum Andersen, medlem af TØF’s bestyrelse

Ny taxilov – muligheder og udfordringer for nye og gamle aktører

9.35 Gennemgang af ny taxilov v/ Trine Wollenberg, direktør Dansk Taxi Råd og Per Henriksen, chefkonsulent i DI Transport

10.00 Muligheder ved ny lov set med taxierhvervets briller v/ Carsten Aastrup, direktør, Dantaxi 4x48

10.20 Muligheder ved ny lov set med busbranchens og udkantens briller v/ Vagn Nymand Andersen, direktør, Nymand A/S

10.40 Pause

Fremtidens personbefordring

11.00 Den fjerde Industrielle revolutions betydning for fremtidens personbefordring v/ Sune Wæsel, public affairs director, GRACE

11.30 Udnyt de digitale muligheder til at sætte kunden i fokus - v/ Susanne Møllegaard, Adm. direktør og medejer, Process Factory

12.00 Den samlede rejse v/ Michael Aagaard, afdelingsleder, Sydtrafik

12.30 Taxibranchen i den selvkørende fremtidv/Morten Hvid Pedersen, Director, Deloitte Consulting

12.55 Afslutning v/ Morten Brønnum Andersen

Herefter en let frokostDeltagerpris for medlemmer af TØF, Kollektiv Trafik Forum og Dansk Taxi Råd: kr. 650 excl. moms

Deltagerpris for øvrige: 1150 kr. excl. moms

View Event →
TØF's Godstranportkonference 2017 - Den papirløse logistikkæde
Jun
8
9:30 AM09:30

TØF's Godstranportkonference 2017 - Den papirløse logistikkæde

 

TØF inviterer til Godstransportkonferencen 2017 - Den papirløse logistikkæde d. 8. juni i Salen hos Danmarks rederiforening 

Program 

Kl. 09.30: Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 10.00: Velkomst og intro til dagens tema
v/ Bestyrelsesmedlem Jacob K. Clasen, Transportøkonomisk Forening

Kl. 10.10: Hvordan Maersk arbejder med at skabe en digital kundeoplevelse
Shipping har ikke ændret sig fundamentalt siden introduktionen af containeren i 1960'erne. Industrien er præget af manuelle og fejlbehæftede arbejdsgange, der skaber lav kundetilfredshed og rentabilitet. Maersk har iværksat en serie af projekter for at udnytte nye teknologier og ændret online adfærd, blandt andet blockchain  
v/ Senior Director Thomas Bagge, Maersk

Kl. 10.40: Designing digital futures
Digitalisering og disruption er begreber som diskuteres på alle niveauer i samfundet, og som udgør en stor udfordring, ikke mindst i erhvervslivet. Hvordan griber vi det an? Danmark og danske virksomheder har faktisk et unikt udgangspunkt for at lægge sig forrest i det globale felt – ved hjælp af strategisk design
v/ Programme Director, Christian Villum, Dansk Design Center

Kl. 11.10: Pause

Kl. 11.30: Terminal Automation
Etablerede koncepter for Container og Bulk håndtering med eksempler fra Container Terminal Altenwerder og Hansaport i Hamburg  - hvad bringer fremtiden, nyligt implementerede løsninger  samt indflydelse fra industritrends
v/ Partner Dennis Kögeböhn, Hamburg Port Consulting
Please note: this talk is conducted in English

Kl. 12.00: Driverless Trucks Transition
OECD’s International Transport Forum kommer med et bud på fremtidens ”chaufførers” arbejdsopgaver undervejs på ruten, når lastbiler er selvkørende, samt ideer til tilhørende efteruddannelse
v/ Transport Analyst Daniel Veryard,  International Transport Forum, OECD
Please note: this talk is conducted in English

Kl. 12.30: Frokst

Kl. 13.30: Freja’s digitale transformation
Fra ekspertise via mavefornemmelse, til ekspertise via datadreven markedskendskab. Transport- og logistikbranchen er under markant innovativ udvikling, drevet af øgede teknologiske muligheder og kundekrav i konkurrencemarkedet. FREJA investerer i udviklingen ved at etablere forskningsprojekter, som muliggør bevidste valg på baggrund af datadrevet viden
v/ Business Development Manager Kenneth Sandgaard, FREJA Transport & Logistics A/S

Kl. 13.50: Fremtidens Transport giver trafiksikkerhed, tidsgevinster og SØK-gevinster
v/ Cheføkonom Martin Kyed, IDA

Kl. 14.10: Platooning
Platooning-testkørslen tværs over Danmark i 2016 gik over al forventning og gav håb/frygt for en autonom fremtid for gummihjulene. Nye test kan forfine teknologien endnu mere, og inden længe kan branchen måske vinke farvel til køre-/hviletidsudfordringer, køre om natten når man har vejene for sig selv og  ikke længere gruble over, hvordan man dog skal tiltrække nye unge chauffører til et erhverv med en meget høj gennemsnitsalder.  Teknologisk, energimæssigt, fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsmæssigt tillader vi os at være forventningsfulde. Den samfundsøkonomiske vinkel vil blive afdækket ved en senere lejlighed
v/ Salgsdirektør Anton Freiesleben, Scania Danmark A/S, samt Chefkonsulent Michael Henriques, MOE-Tetraplan & Transport DTU

Kl. 14.30: Opsamling og afrunding
v/ TØF's formand

Kl. 14.40: Tak for i dag - kaffe, kage og networking
Praktiske informationer

Hvor: 
Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33A, 1256 København K - i "Salen"

Hvornår:
Torsdag d. 8. juni 2017

Pris: 
TØF medlemmer: 1.250 kr. inkl. moms
Øvrige gæster: 1.875 kr. inkl. moms     
Prisen for ikke-medlemmer inkluderer medlemskab af TØF for det kommende år.


View Event →
Cruise Denmark - a matter of possibilities
Jun
7
2:00 PM14:00

Cruise Denmark - a matter of possibilities

How do we double cruise calls in Denmark within 5 years? Can we make sure that the operators will include Denmark into their way of thinking when they plan Baltic cruises? 

We will focus on cruise growth in smaller ports - how to approach the cruise market and how to be an attractive destination. Get future perspectives, figures, market trends and knowledge from Luis de Carvalho, who one of the leading cruise experts in the world. He has played an important role in the expansion and success of the Danish cruise market. Furthermore, you will get an opportunity to hear why Port of Køge has decided not to be a cruise port – while Port of Aalborg has invested many resources in the opposite!
Speakers

Luis de Carvalho, CEO, BA Europe
Ole Haugsted Jørgensen, Sales Manager, Associated Danish Ports
Thomas Elm Kampmann, CEO, Port of Køge
Ole Brøndum, Sales & Marketing Manager, Port of Aalborg

Moderator: Niels Vallø, CEO, Port of Helsingborg
 

View Event →
Transport Summer Summit at DTU
May
31
9:00 AM09:00
DTU

Transport Summer Summit at DTU

Transport Summer Summit: Forskningen, fremtiden og international transport-industri samles 31. maj på DTU                                      

Industrien møder forskere, beslutningstagere og fremtidens eksperter i form af studerende for at sætte fokus på smart mobility, autonome køretøjer, intelligente transportsystemer, trafiksikkerhed, kollektiv transport, railtech, maritimtransport og logistik, når DTU 31. maj 2017 åbner dørene for branchens nye store internationale transport- og logistikkonference, Transport Summer Summit.

Dansk og International på én gang
Konferencen er på én gang en mulighed for at vise de omfattende transport-aktiviteter på DTU på én dag og på ét sted og en mulighed for at samle forskere, industri og beslutningstagere både nationalt og globalt.

”Vi har i år mange internationale oplægsholdere fra blandt andet MIT og fra førende globale virksomheder. Sammen med repræsentanter fra de største danske brancheorganisationer vil de tegne de vigtigste internationale trends og diskutere dansk forskning og industris rolle og muligheder i den internationale udvikling” forklarer Leder af Transport Summer Summit Otto Anker Nielsen.


Tid, sted og tilmelding:

Hvornår: 31. maj 2017 kl. 8 – 16.30
Hvor: Matematiktovet, DTU, 2800 Kgs. Lyngby

Deltagelse er gratis


Noget for enhver smag
Konferenceprofilen er ikke blot blevet mere international, den er også blevet bredere. Med mere end 20 talere, 50 stande, indendørs og udendørs demonstrationer, 6 forskellige ”venues” (i samme område) og 4 forskellige ”spor” der udgør overordnede temaer, er der noget for næsten enhver smag. Men samtidig har konferencen ifølge Otto Anker Nielsen også skiftet karakter:

”Årets konference bliver tættere på en videnskabs- og branchefestival, hvor man som deltager får flere valgmuligheder, men også en gang i mellem bliver nødt til at vælge, hvad man vil opleve. Den tematiske opdeling giver gode muligheder for at komme hele vejen rundt om et emne, der har særlig interesse, f.eks. Smart Mobility, autonome køretøjer, kollektiv trafik, trafiksikkerhed, railtech eller maritim transport og logistik.”


Key note speakers og debatter, bl.a.:

Assaf Biderman, Ass. Director at MIT

Avishai Ceder, Professor Technion-Israel Institute of Technology

Chris Zegras, Ass. Professor MIT Transportation & Urban Planning

Francisco Camara Pereira, Professor DTU Smart Mobility Lab

Peter Sorgenfrei, CEO Autonomous Mobility (Semler Group)

Martin Mose Bentzsen, Ass. Professor TIM DTU Management Engineering

________________________________________

Looking into the challenges of the Maritime Sector and Formulating Solutions

Railways Next Generation

Transport Safety

Planning of Infrastructure for Autonomous Vehicles

Freight Transport and Logistics - automation and digitalization creating new opportunities

The Future of Public Transportation

The Future of Transport Policy Appraisal


Alle veje fører til Demo-torvet
Midt i konferencen ligger Demo-torvet, hvor deltagerne får mulighed for selv at prøve, hvordan den nyeste tekniske udvikling inden for transport og logistik fungerer. De kan få et førstehåndsindtryk og opleve, hvordan udviklingen på transport og logistikområdet radikalt kommer til at ændre vores allesammens hverdag i de kommende år.

Her kan deltagerne blandt andet stifte bekendtskab med smart mobility løsninger, vind-biler, verdensmester-bilen fra Shell Eco Marathon (der kører 1000 km på literen), droner, selvkørende busser og rigtig meget andet.                                            


Demotorvet:

Daimler/Mercedes (selvkørende biler)
Tesla
Integra Drones
LE34 Drones
Nordic Sea Planes
Wind Turbine Racer
Segway Tours
Drive Now
Guided Tours
SAFEgreen Logistics
Skives Kommune præsenterer el-bil-program
DTU Road Runner - Concept Car and Urban Car
DTU Hopper – selvkørende bil udviklet og præsenteret af DTU studerende
Transport Team Challenge - fragt last for milliarder rundt i Europa - til lands til vands og i luften. Først på papiret og derefter med radiostyrede biler, både og fly på vores 5000 kvm. Mini-Europa midt i DTU.

 

View Event →
TØF's Generalforsamling 2017
May
23
10:00 AM10:00

TØF's Generalforsamling 2017


På vegne af formanden inviteres til ordinær generalforsamling i Transportøkonomisk Forening tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 10.00 – 11.00 i Vejdirektoratat, Niels Juelsgade 13, 1059 København, i Stjernesalen.

Alle medlemmer er hjerteligt velkomne.

Bemærk venligst at indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer skal være sekretariatet i hænde senest d. 15. maj, på e-mail: il@toef.dk. På forhånd tak.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og protokolfører 
 2. Valg af to personer, der sammen med formanden godkender referat af mødet i foreningens generalforsamlingsprotokol 
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsberetningen 
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og budgettet for det kommende år,   herunder kontingent for det kommende år 
 5. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen og indsendte forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer
 7. Eventuelt

Der vil efter generalforsamlingen være en forfriskning.

På glædeligt gensyn og bedste hilsner
fra formanden og sekretariatet. 

View Event →
Den nationale cykelkonference
May
9
to May 10

Den nationale cykelkonference

Den nationale cykelkonference afholdes hvert forår forskellige steder i Danmark og arrangeres i et samarbejde mellem årets værtskommune(r), Cyklistforbundet og Vejdirektoratet. Konferencen er en platform for to dages vidensudveksling, erfaringer og inspiration på cykelområdet for kommunale planlæggere og teknikere og alle andre med interesse for cykelpolitik og cykelfremme.

Skal du med? Læs mere om konferencen og tilmeld dig her eller download programmet

View Event →
Biogas i den kollektive trafik
Apr
26
10:00 AM10:00

Biogas i den kollektive trafik

Danske Busvognmænd, Silkeborg Kommune og Netværk for Gas i  Transport (TINV) inviterer i Silkeborg til temadag

Flere og flere kommuner ønsker sig en CO2-neutral og pålidelig busdrift. Flere alternative teknologier er på tale og valget kræver grundige forberedelser. Kom og hør om mulighederne og erfaringerne med biogas. Få blandt andet svar på spørgsmålene: 

 • Hvad er den politiske vision bag klima- og miljøvenlig bustrafik?
 • Er biogas (altid) en god vej til CO2-neutral bustrafik?
 • …og er elbusser ikke en endnu bedre vej at gå?
 • Hvilke alternativer er en overvejelse værd?
 • Hvordan løser kommunen opgaven i praksis i samarbejde med trafikselskab, busselskaber og gasleverandører?
 • Virker det?

Program

 • Velkomst
  v/ Danske Busvognmænd, Bilernes Hus, TINV
   
 • Fra vision til virkelighed – derfor skulle Silkeborg Kommune have biogasbusser i 2016
  v/ Frank Borch-Olsen (C) Formand for Vej- og trafikudvalget i Silkeborg Kommune
   
 • Diesel-, gas- eller el-drift? Det bedste valg for den enkelte case i forhold til økonomi og miljø (CO2, støj, partikler mv) 
  v/ Christian Hedegaard Gravesen, Teknologisk institut
   
 • Et brancheperspektiv på status og muligheder for biogas – Derfor er det en gevinst!
  v/ Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas
   
 • Hvem løser opgaven og hvordan? Udbud tilpasset kommunens ønsker
  / Thomas Dalgaard Mikkelsen, Funktionsleder for kontrakter, IT og afregning
   
 • Biogasbusser i drift – virker det?
  v/ Gert Højgaard, Teknisk chef, Tide Bus Danmark.
   
 • Rundvisning: Besigtigelse af gasbusser og anlæg for gastankning
  v/ Tide Bus Danmark, Nature Energi, Scania
   
 • Opsummering og afrunding

HENT DET FULDE PROGRAM HER

TILMELDING
Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig pga. et begrænset antal pladser. Tilmelding skal ske senest d. 24/04/17 kl. 12.00

TILMELD DIG HER

Mere information:
Danske Busvognmænd
Lasse Repsholt
Tel: 2047 8003
Mail: lasse@db-dk.dk

Transportens Innovationsnetværk
Christian Hedegaard Gravesen
Tel: 7220 2783
Mail: chg@teknologisk.dk

View Event →
Apr
19
to Apr 20

Generalforsamling og åbent ITS Nationals møde i ITS Danmark

ITS2017 - Open Seminar

Arranged in cooperation with Network of National ITS Associations, IDA Trafik og Byplan and The Danish Society of Transport Economics - TØF :-)

Date: 19 April 2017
Time: (10.30) 12.00-17.30
Location: Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kbh S

AGENDA

10.30:  General Assembly ITS Denmark (for ITS DK members)

12.00:     Registration and Lunch

12.45:     Welcome – Chairman Svend Tøfting, ITS Denmark

13.00:     ITS in the Nordic Countries

 - ITS in Sweden, CEO Christer Karlsson, ITS Sweden
 - ITS in Finland, CEO Marko Forsblom, ITS Finland
 - ITS in Norway, CEO Trond Hovland, ITS Norway
 - ITS2018 - ITS World Congress, Rasmus Lindholm, City of Copenhagen
 - Nordic themes in ITS2018, Chairman Svend Tøfting, ITS Denmark

14.30:     Coffee break
 
15.00:     Presentations

ITS in Europe
CEO Jacob Bangsgaard, Ertico

Transport and logistics in The Netherlands  
Manager Marije de Vreeze ITS Netherlands

Open standard, data and protocols – lessons learned! 
Stakeholder Manager Kees den Hollander, Technolution

State of art using traffic radar in signalised intersections
Sales Manager Lars Hougaard Jakobsen, ITS Teknik

Using machine learning software to interpret data from traffic radar in signalised intersections
Professor Kim Guldstrand Larsen, Department of Computer Science, Aalborg University

Road pricing and ITS trends in Nordic Countries
Solution Consultant Micael Hafström, Kapsch TrafficCom

17.00:     Conclusions and comments

17.30:     Close
 
19.30:     ITS National joint diner – free for members of ITS Denmark

The conference is free, please register before 15th April 2017 via this link. 
 

 

Programme pdf.


 

View Event →